Logo

Archiwum newsów, strona 9

Obrazek dla news_330

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Joanny Kuziora dyrektora Szkoły Podstawowej w Golcach

25.09.2023

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci pani Joanny
Kuziory - dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz" im. Św.
Stanisława Kostki w Golcach.

Pani Joanna była niezwykle ciepłą i serdeczną osobą o wielkim sercu
i umyśle.

Wspaniała nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów.

Zawsze skromna, życzliwa, pełna poświęcenia i zaangażowania.

Funkcję dyrektora szkoły w Golcach pełniła od września 2016 r.

Składamy głębokie wyrazy współczucia całej Rodzinie.

więcej

Obrazek dla news_326

Zmiana siedziby Starostwa Powiatowego w Nisku

12.09.2023

W związku z realizacją przez Powiat Niżański zadania pn. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych”, z dniem 18 września 2023 r., do czasu zakończenia remontu, przenosi się tymczasowo siedzibę Starostwa Powiatowego w Nisku, mieszczącą się pod adresem Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, do pomieszczeń zastępczych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 42, 37-400 NiskoII piętro (tymczasowa siedziba – jt. budynek, w którym swoją siedzibę ma ARiMR Biuro Powiatowe w Nisku i Wydział Biura Transportu Międzynarodowego GITD), oraz dodatkowo do pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko.

więcej

Obrazek dla news_324

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

08.09.2023

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie  serdecznie zaprasza mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 22 września 2023 (piątek) w godzinach od 10:00-12:30 w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

więcej

Obrazek dla news_323

Odbiór końcowy bieżni

07.09.2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania  „Budowa bieżni okrężnej, bieżni prostej 60 m oraz montaż urządzeń l.a. przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jarocinie” zrealizowanego przy wsparciu finansowym  Ministerstwa Sporu i Turystyki ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. Wykonawcą  robót była firma ; Eversport Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 987 986,97 zł  z czego 496 000,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach inwestycji wybudowano bieżnię okrężną 4 – torową 250 m, zeskocznię do skoku w dal, koło do pchnięcia kulą oraz dostarczono wyposażenie sportowe do pchnięcia kulą, skoku w dal, konkurencji biegowych , sprzęt pomiarowy i sędziowski.

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO NABORU PARTNERA

24.08.2023

Gmina Jarocin unieważnia, ogłoszony 02.08.2023 r., otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie zmieniono koncepcję projektu, w którym nie zakłada się udziału partnera.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.