Logo

Podatki lokalne

PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2024 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości pozostają takie same jak w roku 2023 i przedstawiają się na następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł ( stawka ustawowa – 1.34 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.00 zł ( stawka ustawowa – 6.66 zł od 1 ha powierzchni),
c) pozostałych - 0.09 zł ( stawka ustawowa – 0.71 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.05 zł ( stawka ustawowa 4.39 zł) od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.35 zł ( stawka ustawowa – 1.15 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.90 zł ( stawka ustawowa 33.10 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 3.00 zł ( stawka ustawowa - 15.50 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00 zł ( stawka ustawowa- 6.76 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł ( stawka ustawowa - 11.17 zł.) od 1m² pow. użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 89.63 zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt
Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł z 1 ha przel. (Gospodarstwa rolne),
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj. 200.00 zł ( Działki rolne do 1 ha),
 

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 72.0346 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2024 ROK 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarocin wynoszą:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:- 100 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:- 200 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:- 250 zł

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: - 100 zł
b) powyżej 5,5 tony włącznie 9,0 ton: - 120 zł
c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton; - 150 zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 150 zł
b) powyżej 10 ton do poniżej 12 ton - 200 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca: - 550 zł
b) równej lub wyższej 22 miejsca: - 1000 zł
Szczegółowe informacje o stawkach podatku od środków transportowych przedstawiają załączniki:

 

PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2023 rok.
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na 2023r. stawki podatku od nieruchomości pozostają takie same jak w roku 2022 i przedstawiają się na następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł ( stawka ustawowa - 0.99 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.00 zł ( stawka ustawowa - 4.99 zł od 1 ha powierzchni),
c) pozostałych - 0.09 zł ( stawka ustawowa – 0.52 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.05 zł ( stawka ustawowa 3.28 zł) od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.35 zł ( stawka ustawowa – 0.85 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.90 zł ( stawka ustawowa 24.84 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich, - dla których ustala się stawkę – 6.00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 3.00 zł ( stawka ustawowa - 11.62zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00zł ( stawka ustawowa- 5.06 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł ( stawka ustawowa - 8.37 zł.) od 1m² pow. użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 58.55zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt
Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł z 1 ha przel. (Gospodarstwa rolne),
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200.00 zł ( Działki rolne do 1 ha),
 

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 71.0996 zł.
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2023 ROK
Stawki podatku od środków transportowych uległy obniżeniu do minimalnego poziomu jaki dopuszczają przepisy ustawy i przedstawiają się następująco:
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarocin wynoszą:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:- 100 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:- 200 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:- 250 zł

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: - 100 zł
b) powyżej 5,5 tony do poniżej 9,0 ton: - 120 zł
c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton; - 150 zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 150 zł
b) powyżej 10 ton do poniżej 12 ton - 200 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca: - 550 zł
b) równej lub wyższej 22 miejsca: - 1000 zł
Szczegółowe informacje o stawkach podatku od środków transportowych przedstawiają załączniki:
1.  Załączniki ze stawkami podatku od środków transportowych

 

PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2021 rok.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na 2021r. stawki podatku od nieruchomości pozostają takie same jak w roku 2020 i przedstawiają się na następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł ( stawka ustawowa - 0.99 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.00 zł ( stawka ustawowa - 4.99 zł od 1 ha powierzchni),
c) pozostałych - 0.09 zł ( stawka ustawowa – 0.52 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.05 zł ( stawka ustawowa 3.28 zł) od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0.35 zł ( stawka ustawowa – 0.85 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.90 zł ( stawka ustawowa 24.84 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich, - dla których ustala się stawkę – 6.00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 3.00 zł ( stawka ustawowa - 11.62zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00zł ( stawka ustawowa- 5.06 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł ( stawka ustawowa - 8.37 zł.) od 1m² pow. użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 58.55zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt
Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł z 1 ha przel. (Gospodarstwa rolne),
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200.00 zł ( Działki rolne do 1 ha),
PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 43.3048 zł.

Podatek od środków transportowych na 2019 rok

Stawki podatku od środków transportowych uległy obniżeniu do minimalnego poziomu jaki dopuszczają przepisy ustawy i przedstawiają się następująco:
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarocin wynoszą:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:- 100 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:- 200 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:- 250 zł


Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: - 100 zł
b) powyżej 5,5 tony do poniżej 9,0 ton: - 120 zł
c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton; - 150 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 150 zł
b) powyżej 10 ton do poniżej 12 ton - 200 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca: - 550 zł
b) równej lub wyższej 22 miejsca: - 1000 zł

Szczegółowe informacje o stawkach podatku od środków transportowych przedstawia uchwała nr I.9.2018 wraz z załącznikami, z którymi można się zapoznać na stronie gminy Jarocin w zakładce podatki.

 

 

PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2019 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na 2019r. stawki podatku od nieruchomości pozostają takie same jak w roku 2018 i przedstawiają się na następująco:


1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł (stawka ustawowa - 0.93 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.00 zł (stawka ustawowa - 4.71zł) od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0.09 zł (stawka ustawowa – 0.49 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.05 zł (stawka ustawowa 3.09 zł) od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.35 zł (stawka ustawowa – 0.79 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.90 zł (stawka ustawowa 23.47 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich - dla których ustala się stawkę – 6.00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 3.00 zł ( stawka ustawowa 10.98 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00zł (stawka ustawowa 4.78 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł (stawka ustawowa -7.90 zł) od 1m² pow. użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 54.36 zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt
Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł -gospodarstwa rolne,
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200.00 zł - działki rolne do 1 ha,

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 42.2356 zł.

PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2018 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł (stawka ustawowa - 0.91 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.00 zł (stawka ustawowa - 4.63zł) od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0.09 zł (stawka ustawowa – 0.48 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.05 zł (stawka ustawowa 3.04 zł) od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.35 zł (stawka ustawowa – 0.77 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.90 zł (stawka ustawowa 23.10 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich - dla których ustala się stawkę – 6.00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 3.00 zł ( stawka ustawowa 10.80 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00zł (stawka ustawowa 4.70 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł (stawka ustawowa -7.77 zł) od 1m² pow. użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 52.49 zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt
Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł -gospodarstwa rolne,
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200.00 zł - działki rolne do 1 ha,

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 43.35 zł.


PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2017 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W 2017r. stawki podatku od nieruchomości pozostają takie same jak w roku 2016 i przedstawiają się na następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł (stawka ustawowa - 0.89 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.95 zł ( stawka ustawowa - 4.54zł) od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0.09 zł (stawka ustawowa – 0.47 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.09 zł (stawka ustawowa 2.98 zł) od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.37 zł ( stawka ustawowa – 0.75 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 10.00 zł ( stawka ustawowa 22.66 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich, - dla których ustala się stawkę – 6.00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.20 zł ( stawka ustawowa 10.59 zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00zł ( stawka ustawowa 4.65 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł ( stawka ustawowa -7.62 zł.) od 1m² pow. użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł z 1 ha przel. (Gospodarstwa rolne),
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200.00 zł ( Działki rolne do 1 ha),

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 42.0222 zł.


PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2016 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W 2016r. na terenie Gminy Jarocin obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.44 zł ( stawka ustawowa - 0.89 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3.95 zł ( stawka ustawowa - 4.58zł) od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0.09 zł ( stawka ustawowa – 0.47 zł) od 1 m2 powierzchni,
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0.09 zł ( stawka ustawowa 3.00 zł) od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.37 zł ( stawka ustawowa – 0.75 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 10.00 zł ( stawka ustawowa 22.86 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich, - dla których ustala się stawkę – 6.00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.20 zł ( stawka ustawowa 10.68 zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 4.00zł ( stawka ustawowa 4.65 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.60 zł ( stawka ustawowa -7.68 zł.) od 1m² pow. użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości .
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 40.00 zł. za 1dt Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł z 1 ha przel. (Gospodarstwa rolne),
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200.00 zł ( Działki rolne do 1 ha),

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 42.1894 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - na 2015r.

Na terenie Gminy Jarocin obowiązują następujące stawki podatków od nieruchomości na 2015 rok.:

Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0.44 zł od 1m² pow.
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 3.95 zł od 1 ha pow.
c)pozostałych, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0.09 zł. od 1 m² pow.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0.37 zł od 1 m² pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 10.00 zł od 1m² pow. użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich dla których ustala się stawkę - 6.00 zł. od 1m²pow. użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.20 zł od 1 m²pow. użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4.00 zł od 1m ²pow. użytkowej.
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego– 2.60 zł. od 1m² pow. użytkowej.
Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY - na 2015 rok.
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono średnią cenę skupu ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. (M.P. z 2014r. poz. 935) z kwoty 61.37 zł za 1dt. – do kwoty 40.00 zł za 1 dt.
Podatek rolny w gospodarstwach rolnych z 1 ha przel. wynosi 2.5 kwintala żyta a więc 100.00 zł.
Podatek rolny z działek rolnych z 1 ha fiz. wynosi 5 kwintali żyta a więc-200.00 zł.

PODATEK LEŚNY na 2015 rok.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi - 41.5470 zł.

Opracowała: Helena Cichoń - inspektor ds. podatków

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - na 2014r.

Na terenie Gminy Jarocin obowiązują następujące stawki podatków od nieruchomości na 2014 rok.:

Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0.44 zł od 1m² pow.
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 3.95 zł od 1 ha pow.
c)pozostałych, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0.09 zł. od 1 m² pow.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0.37 zł od 1 m² pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 10.00 zł od 1m² pow. użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich dla których ustala się stawkę - 6.00 zł. od 1m²pow. użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.20 zł od 1 m²pow. użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4.00 zł od 1m ²pow. użytkowej.
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego– 2.60 zł. od 1m² pow. użytkowej.
Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

PODATEK ROLNY - na 2014 rok.
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono średnią cenę skupu ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r. (M.P. z 2013r. poz. 814) z kwoty 69.28 zł za 1dt. – do kwoty 40.00 zł za 1 dt.
Podatek rolny w gospodarstwach rolnych z 1 ha przel. wynosi 2.5 kwintala żyta a więc 100.00 zł.
Podatek rolny z działek rolnych z 1 ha fiz. wynosi 5 kwintali żyta a więc-200.00 zł.

PODATEK LEŚNY na 2014 rok.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi - 37.6310 zł.

Opracowała: Helena Cichoń - inspektor ds. podatków

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - na 2013r.

Na terenie Gminy Jarocin obowiązują następujące stawki podatków od nieruchomości na 2013 rok.:

Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0.44 zł od 1m² pow.
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 3.95 zł od 1 ha pow.
c)pozostałych, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0.09 zł. od 1 m² pow.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0.37 zł od 1 m² pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 9.70 zł od 1m² pow. użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich dla których ustala się stawkę - 6.00 zł. od 1m²pow. użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.20 zł od 1 m²pow. użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3.74 zł od 1m ²pow. użytkowej.
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego– 2.60 zł. od 1m² pow. użytkowej.
Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – z wyjątkiem budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów rurociągów przewodów sieci rozdzielczej wody dla których ustala się stawkę - 0.10 % ich wartości.

PODATEK ROLNY - na 2013 rok.
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono średnią cenę skupu ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. (M.P. z 2012r. Nr 155 poz. 787) z kwoty 75.86 zł za 1dt. – do kwoty 40.00 zł za 1 dt.
Podatek rolny w gospodarstwach rolnych z 1 ha przel. wynosi 2.5 kwintala żyta a więc 100.00 zł.
Podatek rolny z działek rolnych z 1 ha fiz. wynosi 5 kwintali żyta a więc-200.00 zł.

PODATEK LEŚNY na 2013 rok.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi - 41.0124 zł.

Opracowała: Helena Cichoń - inspektor ds. podatków

 

PODATKI i OPŁATY LOKALNE - na 2012 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W 2012r. na terenie Gminy Jarocin obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.42 zł (stawka ustawowa - 0.84 zł.) od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-
3.80 zł (stawka ustawowa - 4.33 zł) od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0.08 zł (stawka ustawowa – 0.43 zł) od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.36 zł (stawka ustawowa – 0.70 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.60 zł (stawka ustawowa 21.94 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.00 zł ( stawka ustawowa 10.24 zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- – 3.60zł ( stawka ustawowa 4.45 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2.50 zł ( stawka ustawowa -7.36 zł.) od 1m² pow. użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości z wyjątkiem budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 0.10 % ich wartości.

PODATEK ROLNY
Do celów wymiaru podatku rolnego obniżono ustawową średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 40 zł. za 1q Podatek rolny w 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta tj . 100 zł z 1 ha przel. (Gospodarstwa rolne)
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi 5q tj - 200 zł (Działki rolne do 1 ha ).

PODATEK LEŚNY
Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 41.0696 zł.

 

PODATKI - na 2009 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na terenie gminy Jarocin obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0.38 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- - 3.74 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0.06 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0.31 zł 0d 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 9.50 zł m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3.60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych – 3.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2 % ich wartości z wyjątkiem budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 0.10 % ich wartości.

PODATEK ROLNY

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 75.00 zł ( dla właścicieli gospodarstw rolnych.)

Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosi - 150.00 zł ( dla właścicieli działek rolnych).

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi – 33.56 zł.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.