Logo

Fauna

W podziale na krainy zoogeograficzne (Jaczewski 1973 r. w Narodowym Atlasie Polski) cała powierzchnia gminy przynależy do Krainy Niziny Sandomierskiej. Różnorodność występujących na terenie gminy zbiorowisk szaty roślinnej sprzyja bogactwu gatunków fauny. W środowisku leśnym najliczniej występują takie zwierzęta jak: sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny i piżmaki. Tereny otwarte tj. łąki i pola uprawne są biotopem drobnej zwierzyny łownej (zające, kuropatwy, bażanty). W kompleksie leśnym położonym na północ od wsi Jarocin stwierdzono występowanie miejsc lęgowych głuszca, gatunku objętego na tym terenie ochroną prawną (Rozporządzenie Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 4 z dnia 10.03.1992r.).

Z rzadkich gatunków zwierząt występują na terenie gminy Jarocin łosie i wydry. W ostatnich latach bardzo się rozmnożyły bobry, które tworzą liczne żeremia na Gilówce i Bukowej.

 

Żeremie bobrów na rzece Gilówka w sołectwie Mostki-Jeże

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.