Logo

Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

Relacja z uroczystości poświęcenia i wmurowania Aktu Erekcyjnego i ziemi pobranej z miejsc kaźni na Wołyniu pod budowę pomnika "Rzeź Wołyńska"

W dniu 10 lipca 2022 r. w Domostawie odbyła się uroczystość  poświęcenia i wmurowania Aktu  Erekcyjnego oraz ziemi pobranej z miejsc kaźni na Wołyniu pod budowę pomnika „Rzeź Wołyńska”.

Zgodnie z programem uroczystości o godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo polowe, któremu przewodniczył ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przy współudziale ks. Antoniego Moskala, podczas którego poświęcono ziemię pobraną z miejsc kaźni na Wołyniu.

Po nabożeństwie odśpiewano hymn państwowy. Następnie Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin a zarazem Prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie powitał wszystkich przybyłych gości: ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego -    Prezesa Fundacji im. Brata Alberta i Kapelana Kresowian, ks. Antoniego Moskala – kustosza  miejsca pamięci w Borownicy, Grzegorza Brauna – Posła na Sejm z Konfederacji Korony Polskiej, Janusza Krzywoszyńskiego - Honorowego  Konsula Kirgistanu. Spośród samorządowców powitani zostali:                              

Sylwester Daśko  -  Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, Marian Kurzyna- Przewodniczący Powiatu Biłgorajskiego oraz Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe.

Konferencja w sprawie wzniesienia Pomnika „Rzeź Wołyńska”

W dniu 28 maja 2021 roku odbyła się konferencja w sprawie wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie w gminie Jarocin. Konferencję otworzył wójt Gminy Jarocin i jednocześnie prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Zbigniew Walczak. Wzięli w niej udział członkowie Komitetu Honorowego przy Społecznym Komitecie Budowy Pomnika: ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski  jako przewodniczący, dr hab. Andrzej Zapałowski – prof. UR, dr hab. Włodzimierz Osadczy – prof. KUL, dr Witold Zych – historyk sztuki, Dionizy Garbacz i Piotr Niemiec - dziennikarze, członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, radni Rady Gminy  Jarocin z przewodniczącą Anielą Olszówka oraz media. Konferencja miała na celu poinformowanie opinii publicznej, że samorząd Gminy Jarocin podjął się wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska” autorstwa Andrzeja Pityńskiego. Stało się to możliwe, po tym jak w dniu 22 kwietnia 2021 roku radni Rady Gminy  Jarocin przegłosowali stosowny projekt uchwały. Na 15 radnych 9 było za a 6 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny. Gdy przewodniczący konferencji Zbigniew Walczak witał radnych, na sali rozległy się  gromkie brawa. W wielu miejscach w Polsce odbywały się głosowania w tej sprawie, ale dopiero w Jarocinie zakończyły się pewnym sukcesem. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej przez wójta gminy zapoznającej uczestników z dotychczasowymi działaniami w sprawie wzniesienia pomnika i zawierającej koncepcję, żeby pomnik „Rzezi Wołyńskiej” Andrzeja Pityńskiego był zalążkiem ośrodka dokumentującego losy wsi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na wzór Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, które dokumentuje losy pacyfikowanych przez Niemców wsi, ale leżących w aktualnych granicach Polski i odczytaniu fragmentu listu prof. Bogusława Pazia do uczestników konferencji zabrali głos przewodniczący Komitetu Honorowego ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, prof. Zapałowski, prof. Włodzimierz Osadczy, Konsul Honorowy Kirgistanu Janusz Krzywoszyński oraz redaktor Dionizy Garbacz. Na zakończenie uczestnicy konferencji otrzymali w prezencie album pt. „Andrzej Pityński – Rzeźbiarz” autorstwa dra Witolda Zycha. Książki o Mistrzu Pityńskim w ilości 100 szt. przekazane zostały Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika bezpłatnie przez ich  wydawcę Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Okręg 2.

Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach lokalnych i ogólnopolskich

 

 

Pismo Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2 wyrażające zgodę na postawienie pomnika na terenie gminy Jarocin


Powołanie komitetu założycielskiego pod nazwą "Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie"

 

 

 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.