Logo

Infrastruktura


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

      Jarocin połączony jest z poszczególnymi miejscowościami gminy dobrze rozwiniętym systemem dróg gminnych oraz powiatowych. Łączna ich długość wynosi 68 km. Przez trzy wioski z terenu Gminy Jarocin a mianowicie Zdziary, Katy i Domostawę przebiega droga krajowa Nr 19, relacji Rzeszów - Lublin. Istnieją plany przebudowy tej drogi w trasę szybkiego ruchu S - 19 Barwinek - Rzeszów - Lublin - Białystok. W Studium uwarunkowań planowania przestrzennego Gminy Jarocin przewidziane jest obejście drogowe od strony wschodniej w/w miejscowości, dzięki czemu powstanie możliwość przeznaczenia terenów pomiędzy dotychczasową drogą krajową a planowaną obwodnicą do rozwoju produkcji, drobnej wytwórczości i transportu. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej tereny Gminy Jarocin stają się miejscem inwestycyjnie atrakcyjnym. Gmina jest całkowicie stelefonizowana. Nowoczesne centrale cyfrowe w Jarocinie i Domostawie świadczą usługi telekomunikacyjne o standardzie światowym. W miejscowości Zdziary działa Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej T-Mobile, w Katach stacja ORANGE, w Mostkach Łozie - PLAY-a. Większa część gminy jest w zasięgu działania telefonii Plus GSM. Gmina Jarocin jest w całości zwodociągowana. Wraz z zakończeniem w 2004 r. budowy kanalizacji sanitarnej w Domostawie wszystkie miejscowości o zwartej zabudowie na terenie gminy Jarocin posiadają kanalizację sanitarną. Są to: Jarocin, Szyperki, Majdan Golczański, Mostki Podpory, Katy, Zdziary, Kutyły i Domostawa. W Jarocinie działa od 1999 roku mechaniczno biologiczna oczyszczalnia typu BIO PAK rozbudowana w 2003 r. o o nowy blok o przepustowości 250 m3., co daje razem 400 m3 na dobę. Kolejnym krokiem w dziedzinie sanitacji gminy była budowa w latach 2010/11 kanalizacji w sołectwie Szwedy /II etap/ i 79 przydomowych oczyszczalni ścieków w różnych miejscach gminy. Dzięki temu ok. 95% gospodarstw z terenu gminy Jarocin posiada rozwiązany problem ze ściekami bytowymi.

      Korzystne warunki występują również dla użytkowników energii elektrycznej Energia elektryczna dostarczana jest na teren gminy liniami napowietrznymi średniego napięcia z trzech różnych kierunków. Umożliwia to dostarczanie energii wszystkim jej potencjalnym odbiorcom.

      Gmina Jarocin nie jest zgazyfikowana. Nie było presji mieszkańców aby dążyć w tym kierunku. Do ogrzewania mieszkań służą odpady z produkcji prowadzonej przez liczne na terenie gminy zakłady drzewne i stolarskie. Niemniej jednak gmina Jarocin znalazła się w programie rządowym dotyczącym gazyfikacji 300 gmin. Przewiduje się zasilanie gminy gazociągiem od miejscowości Huta Deręgowska. W pierwszej kolejności siec wybudowana zostanie w szyperkach i Jarocinie. W Studium uwarunkowań.... przewidziana jest gazyfikacja poszczególnych sołectw wzdłuż istniejącego układu drogowego.


 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

      Na terenie Gminy Jarocin funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe (Jarocin, Domostawa,Golce, Mostki – Sokale) oraz Przedszkole w Jarocinie. Przedszkole i szkoła podstawowa w Jarocinie tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny, przy którym funkcjonuje pełno wymiarowa sala gimnastyczna (36 x 18m). W Domostawie zaś została zakończona w 2003 r. budowa drugiej na terenie gminy sali gimnastycznej o wymiarach 12 x 24 m. Ponadto w gminie funkcjonują: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Jarocinie z filią w Domostawie, dwa Ludowe Zespoły Sportowe (w Jarocinie i Zdziarach), Klub Seniora, dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (w Jarocinie i Domostawie), Koła Gospodyń Wiejskich (w Golcach, Domostawie, Szwedach, Majdanie Golczańskim i w Jarocinie), Stowarzyszenie "Trzy Pokolenia" w Zdziarach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin organizujące "Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin."

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.