Logo

Historia

Pomysłodawcą założenia stowarzyszenia i autorem jego nazwy był wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak, który uważał, że powinno powołać się stowarzyszenie mogące zająć się organizacją imprezy festiwalowej, wydawałoby własne pismo oraz starałoby się o uzyskanie dotacji w ogłaszanych konkursach dla organizacji pozarządowych. Jego działania zaś ukierunkowane byłyby na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy Jarocin.

Członkami – Założycielami były następujące osoby:

Bielak Wiesław, Czech Tadeusz, Góreczny Tadeusz, Kurzyna Krystyna, Kurzyna Zdzisław, Lach Zbigniew, Nycz Jan, Paleń Jerzy, Pasek Janusz, Podpora Tomasz, Pokój Stanisława, Reichert Stanisław, Siembida Jacek, Siwek Andrzej, Smutek Stefan, Sobiło Renata, Ślusarczyk Halina, Urban Dorota, Walczak Teresa i Walczak Zbigniew.

Zebranie założycielskie odbyło się 13 .12.2002.W skład trzyosobowego Komitetu Założycielskiego weszli:

Lach Zbigniew, Paleń Jerzy oraz Walczak Zbigniew. Członkowie KZ zostali upoważnieni przez Członków – Założycieli do dokonania czynności rejestracyjnych przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie; XII Wydział KRS a następnie – po zarejestrowaniu stowarzyszenia – do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków.

I Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbyło się w dniu 19 marca 2003 roku.

WZC wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli:

Prezes – Jerzy Miszczyszyn

Wiceprezes – Zbigniew Lach

Sekretarz – Janusz Pasek

Skarbnik – Halina Ślusarczyk

Członkowie – Stanisława Pokój, Stefan Smutek i Zbigniew Walczak

Komisja Rewizyjna składała się z:

Przewodniczącego – Stanisław Reichert

Sekretarz – Jolanta Rzekęć

Członek – Jerzy Paleń

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zostało wpisane 11.04.2003 r o godz. 16:01:15 do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154063

Zmiany we władzach stowarzyszenia

W związku z rezygnacją z dniem 15.04.2004 r. z pełnienia obowiązków prezesa Zarządu stowarzyszenia przez Jerzego Miszczyszyna, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin w dniu 6 maja 2004 roku nastąpił wybór nowego prezesa. Został nim dotychczasowy sekretarz Zarządu Janusz Pasek. Wybór nowego sekretarza odłożono do następnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2004 r. Sekretarzem została pani Anna Łyko, dyrektor GOKSTiR. Ze względu na rezygnację pana Stanisława. Reicherta z udziału w Komisji Rewizyjnej (w dniu 7.05.2004 r.) nowym członkiem komisji została pani Krystyna Kurzyna.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.