Logo

Archiwum newsów, strona 6

Obrazek dla news_282

XXIII edycja „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

17.02.2023

Organizatorem Turnieju od 23 lat jest Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w rozgrywkach XXIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, będą mogły wziąć udział jedynie drużyny reprezentujące szkoły (placówki oświatowe).

To Turniej dla dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych – do lat 8 (U8), do lat 10 (U10), do lat 12 (U12).

Terminarze rozgrywek wszystkich etapów XXIII Turnieju zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Turniejowej w zakładce „Harmonogram”.

więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Jarocin

16.02.2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2023 r. na terenie Gminy Jarocin

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2023 r.
o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie Nr 1.1.1

„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 1.1.2

„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Zadanie Nr. 1.2.1

„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie Gminy Jarocin”,

poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji wg. tabeli:

1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Nr. zadania

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

1.1.1

Klub Sportowy „LZS” Jarocin

 

67 500 zł

 

1.1.2

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Zdziary

67 500 zł

 

Razem:

135 000 zł

 

1.2.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Nr. zadania

Nazwa zadania

Kwota dotacji

 

1.2.1

 

CARITAS Diecezji Sandomierskiej

 

 

40 000 zł

 

 

Razem:

40 000 zł

Podpisanie umów o wsparcie realizacji zadań publicznych nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o dokładnej dacie podpisania umowy każdy
z oferentów zostanie powiadomiony telefonicznie. 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

więcej

Obrazek dla news_280

100 Lat Pani Emilii

10.02.2023

Kutyła Emilia mieszkanka wsi Kutyły w Gminie Jarocin świętowała 9 lutego 2023 r. swoje 100-tne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz,  Przewodnicząca Rady Gminy Jarocin Aniela Olszówka, Kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, , Kierownik KRUS w Nisku Justyna Rzekieć, sołtys wsi Kutyły Ludwik Kuziora, którzy w imieniu własnym oraz całej społeczności gminnej i powiatowej złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty i drobne upominki.

Pani Emilia, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą i doskonałą pamięcią. Mieszka wraz z synem i jego rodziną. Pracowała w gospodarstwie rolnym oraz jako robotnik w Rejonie Dróg w Stalowej Woli. Recepty na długowieczność nie podaje jubilatka, ale w domu w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Emilii oraz życzliwość dla ludzi. Z wielkim wzruszeniem dziękowała za życzenia i odwiedziny.

W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin życzymy Pani Emilii kolejnych długich lat życia w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

 

więcej

Przedłużenie terminu ogłoszonego naboru wniosków

02.02.2023

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy  Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. Nr XXX.208.2022, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXIV.233.2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r.,  na realizację działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2023 r.,

Wójt Gminy Jarocin przedłuża termin ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie środków finansowych do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone na wymaganym formularzu w podanym terminie.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.