Logo

Idea

Skąd się wzięło „Państwo Jarocin”?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy cofnąć się w czasie o ponad 200 lat. Otóż po pierwszym rozbiorze Polski na terenach Galicji w 1772 r. zaborca wprowadził reformę ustroju wiejskiego, która dzieliła każdą gminę na część: dominialną (dworską) i rustykalną (gromadzką). Każda z nich po¬siadała samorząd i własną pieczęć. Po aneksji Galicji do monarchii habsburskiej, instytucja dominialna stała się urzędem administracyjnym, jej centra mieściły się w rezydencjach dziedziców, którzy byli rządowymi zwierzchnikami we własnościowych dominiach. Państwo jako nazwa była stosowana zamiennie z dominium, przy czym dominium było starszym określeniem. Urzędy dominialne posiadały dwa rodzaje pieczęci. Starszy typ z „Dominium” oraz nowy z „Państwem” /"Państwo" nie jako organizacja, lecz jako własność pańska/. Charakteryzowały się one następującą ikonografią: w centrum pola znajdowało się wyobrażenie nawiązujące zwykle do nazwy danych osad, albo charakterystycznych zajęć ich mieszkańców bądź innych charakterystycznych cech, ponad tymi wyobrażeniami zaś herb rodowy dziedzica oraz półkolista tytulatura administracyjna. W dolnej części natomiast, widniała nazwa miejscowości gminnej. W przypadku stempla jarocińskiego w centrum pola znajduje się jako charakterystyczny, wiejski element - wiewiórka, ponad nią dwa herby rodowe Berszten i Jastrzębiec, jako tytulatura administracyjna „Państwo Jarocin”, natomiast w dolnej części napis „Wieś Jarocin”.

 

Stempel wójtowski:

Wracając do czasów współczesnych trzeba zwrócić uwagę na pierwszą imprezę, która odbyła się w Jarocinie w 1999 r. pod hasłem „Spotkania Rodzinne – Ciemnogród 1999”. Była ona właściwie eksperymentem, gdyż po raz pierwszy na wsi – przynajmniej w naszym regionie – odbyły się koncerty muzyczne z udziałem znanych zespołów muzycznych. Trzeba stwierdzić jednakże, że była kalką imprezy od lat organizowanej w Osieku na Kociewiu. Hasło „Ciemnogrodu” - z wiadomych względów - zostało źle przyjęte przez miejscową społeczność. Trudno było wszystkim wytłumaczyć, że jest ono antytezą aberracji „Jasnogrodu”. Wykorzystanie jako hasła imprezy nazwy tytularnej „Państwo Jarocin” było sięgnięciem do własnej tradycji i umożliwiło nadanie jej własnego, oryginalnego i niepowtarzalnego charakteru.

Państwo Jarocin powołane zostało po raz pierwszy do życia na trzy dni w sierpniu 2000 roku. W dniach 25 -26 - 27 odbyła się bowiem pod hasłem "Był ciemnogród będzie Państwo Jarocin;" impreza festiwalowa mająca charakter spotkań rodzinnych.

Nie byłoby jednakże tej imprezy gdyby rok wcześniej nie odbyły się „Spotkania rodzinne – Ciemnogród 1999” z udziałem Wojciecha Cejrowskiego – samozwańczego Naczelnego Kowboja RP. Miała się odbyć wtedy kolejna edycja Ciemnogrodu – 2000 ale gdy trwały przygotowania do jej organizacji jedna z jarocińskich rodzin udostępniła organizatorom dokument ze stemplem gromadzkim z XIX w., na którym widniał napis „Państwo Jarocin”. Gwoździem programu był występ reaktywowanego zespołu No To Co, który podczas jarocińskiej imprezy otrzymał Złotą Płytę od dyrektora Polskich Nagrań za longplay „W murowanej piwnicy”. Hasło „Państwo Jarocin” przyjęło się, zwłaszcza w prasie. W czasie imprezy ukazały się przygotowane na miejscu w Jarocinie przez dziennikarzy Nowin trzy numery pisma z podtytułem Państwo Jarocin. Dziennikarze innych lokalnych gazet także chętnie zaczęli posługiwać się tym hasłem, używając zamiennie hasło Państwo Jarocin z Gminą Jarocin. Państwo Jarocin stworzyło ogromną szansę na wielorakie wykorzystanie – przy odrobinie wyobraźni – różnych scenariuszy dla organizowanej pod powyższym hasłem imprezy. Przykładem tego był I Walny Sejm Państwa Jarocin, który był częścią organizowanych w 2004 roku Spotkań Rodzinnych w Państwie Jarocin.

Idea „Państwa Jarocin” pozwala na promocję gminy Jarocin, służy integracji lokalnej wspólnoty, gdyż gromadzi coraz więcej, udzielających się dla dobra wspólnego osób.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.