Logo

Dofinansowanie z Funduszy Rządowych


 

- Przebudowa drogi gminnej nr 102228 R Jeże – Golce

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041 R

- Modernizacja  dróg gminnych na terenie gminy Jarocin

- Przebudowa drogi gminnej nr 102228 R Jeże – Golce

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041 R

- Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie

- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin

- Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie

- Remont drogi gminnej nr 102203 r Jarocin-Majdan Jarocinski-Domostawa

- Adaptacja-budynku-komunalnego-w-domostawie-na-cele-mieszkaniowe

- Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin- Majdan Jarociński – Domostawa

- Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,323,odbior-koncowy-biezni.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,305,przebudowa-drog-gminnych-na-terenie-gminy-jarocin.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,298,adaptacja-budynku-komunalnego-w-domostawie-na-cele-mieszkaniowe.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,297,budowa-biezni-okreznej-4-torowej-biezni-prostej-60-m-oraz-montaz-urzadzen-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-jarocinie.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,245,przebudowa-drog-gminnych-na-terenie-gminy-jarocin.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,246,budowa-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-jarocin.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,242,odbior-koncowy-zadania-przebudowa-rozbudowa-i-budowa-drogi-gminnej-golce-rusiny-wraz-z-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-102212-r-zdziary-szyperki.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,228,odbior-koncowy-zadania-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-102222-r-jarocin-stadion.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,214,odbior-drogi-gminnej-w-miejscowosci-domostawa.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/art,259,fundusz-drog-samorzadowych.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,170,podpisanie-umowy-dot-budowy-drogi-gminnej-w-miejscowosci-domostawa.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,155,inwestycje-drogowe-w-gminie-jarocin-szwedy.html

http://www.jarocin.samorzad.pl/news,154,inwestycje-drogowe-w-gminie-jarocin-mostki.html

Odbiór drogi w Szwedach

W dniu 30 lipca 2021 r. odbył się odbiór  końcowy części II zadania    „Remont drogi gminnej nr 102200 R Szwedy – Madeje” realizowanego  w ramach  projektu pn. „Remonty dróg w Gminie Jarocin: Wasile-Łoza, Szwedy-Sędziaki-rz. Bukowa, Szwedy-Madeje” przy  dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Wykonawcą  robót była firma  Paweł Lach, Szyperki 39A, 37-405 Jarocin, która za kwotę 481 521,68 zł  wyremontowała drogę Szwedy-Madeje w technologii mas bitumicznych na długości 1633 m.

 

Odbiór drogi w Szwedach

W dniu 27 listopada 2020 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 102224 R Szwedy – Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Bukowa”. Zadanie to realizowane było przez firmę; Mosty Zamość Tomasz Czyż, Sitaniec 123 b, 22-400 Zamość. Zakres inwestycji obejmował remont obiektu mostowego oraz drogi gminnej o łącznej długości 343 m. Łączy koszt wykonanego remontu wyniósł 671 412,78 zł gdzie udział Gminy wyniósł 268 565,78 zł a pozostałą kwotę stanowiła dotacja w wysokości 402 847,00 zł, którą Gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozbudowa budynku PSP w Domostawie

W dniu 20 listopada 2020 r. Gmina Jarocin podpisała umowę na realizację Inwestycji finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa budynku PSP w Domostawie”. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego została firma; Tomasz Niemczyk, Usługi Remontowo-Budowlane, T.N. CONTRACTORS, Ul. Kościuszki 104, 37-420 Rudnik n/Sanem za kwotę 725 700,00 zł.
Całość inwestycji w kwocie 725 700,00 zł zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa drog gminnych z FDS

W dniu 09.10.2020 Komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania pn. „ Budowa wraz z przebudową dróg na terenie sołectwa Jarocin” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych . Inwestycja obejmowała dwa zadania:
1. Budowa drogi gminnej Jarocin - Smutki – Cmentarz; obejmująca budowę drogi na odcinku 719 m wraz z utwardzeniem poboczy.
2. Przebudowę drogi gminnej nr 102220 R Jarocin – Cmentarz – Majdan Jarociński; obejmująca przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 343 m.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 544 224, 73 zł w tym dofinansowanie ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 316 773,00 zł 

Budowa dróg na terenie miejscowości Jarocin

W dniu 07.07.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47b, 36-060 Głogów Małopolski na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa wraz z przebudową dróg na terenie miejscowości Jarocin”. Koszt wykonania zadania wynosi 544 224,73 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r. Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 316 773 zł..

Budowa mostu na rzece Bukowa

W dniu 25.05.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą MOSTY ZAMOŚĆ Tomasz Czyż z siedzibą Sitaniec 123b, 22-400 Zamość na wykonanie zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Bukową”. Koszt wykonania zadania wynosi 671 412,78 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2020 r. Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 402 847 zł, co stanowi 60% szacowanej wartości projektu, pozostałe 40% będzie pokryte ze środków własnych.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.