Logo

GZK, spółka z o.o.

Gminny Zakład Komunalny w formie spółki prawa handlowego został powołany do życia uchwałą Rady Gminy w Jarocinie podczas sesji w dniu 25 września 1999 roku. W konkursie ogłoszonym przez Zarząd Gminy na prezesa spółki wzięły udział 3 osoby. Powołany został na to stanowisko p. Janusz Siembida, który pełni tę funkcje nadal. Do pierwszej Rady Nadzorczej spółki weszły następujące osoby: Henryk Siek (przewodniczący), Krystyna Nycz oraz Maria Góreczna. Wójt Gminy pełni dla spółki rolę Zgromadzenia Wspólników. Kapitał założycielski w chwili utworzenia GZK wynosił 87000 zł. (35000 zł. aportu finansowego oraz 52000 w formie aportu rzeczowego na który składały się: koparko-ładowarka „Ostrówek”, walec drogowy i skrapiarka).

Obecnie Radę Nadzorczą tworzą:

Antoni Rusinek - przewodniczący

Franciszek Koza

Henryk Siek

Do podstawowego zakresu działalności GZK należy:

- dostarczanie mieszkańcom wody z dwóch ujęć w Jarocinie i Katach

- odbiór ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni w Jarocinie /od 83 % gospodarstw na terenie gminy/

- organizacja zbiórki śmieci od mieszkańców

GZK oferuje usługi w zakresie:

- budowy sieci i przyłączy wodociągowych

- budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych

- wykonania wewnętrznych instalacji wod - kan. i co

- usług remontowo - budowlanych

- sprzedaży i układania kostki brukowej

- remontów ciągników, maszyn i sprzetu rolniczego

- usług koparką, koparko - ładowarką i wałem drogowym

- usług transportowych

- usług tokarsko - ślusarskich

- piaskowania i malowania konstrukcji i elementów stalowych.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.