Logo

Archiwum newsów, strona 16

Obrazek dla news_200

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

19.04.2022


Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.
            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków
o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy  Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. Nr XXX.208.2022, na realizację działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2022 r.
 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w Programie, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie.
Każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.
Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:
1.    Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
2.    Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
3.    Dotychczasowa realizacja projektów.
4.    Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz o wysokości środków przyznanych na jego realizację, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownego zestawienia zatwierdzonych do realizacji zadań  na stronie internetowej gminy Jarocin.

więcej

Obrazek dla news_197
Obrazek dla news_195

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego

04.04.2022

Starostwo Powiatowe w Nisku i Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku organizują Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego, który odbędzie się 9 kwietnia 2022 r. (sobota) o godz. 9.00

Turniej organizowany jest dla osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie Powiatu Niżańskiego bez względu na wiek i płeć.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w w/w turnieju.

więcej

Obrazek dla news_194

W Urzędzie Gminy Jarocin został utworzony Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.

17.03.2022

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. To zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję Punktu Potwierdzającego. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.

Aby utworzyć, a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi:

  • założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl
  • zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/ złóż wniosek) wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”
  • w terminie 14 dni zgłosić się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

Po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.

Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.

Punkt Potwierdzania Profil Zaufany ePUAP zlokalizowany jest w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Jarocin, czynny jest w godzinach pracy urzędu.

więcej

Obrazek dla news_193

Budowa drogi gminnej Jarocin - stadion

14.03.2022

W dniu 14 marca 2022 r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  pn. „Budowa drogi gminnej nr 102222 R Jarocin- stadion”.  Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego została firma; Konsorcjum firm;

Lider: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik,

Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,

która zrealizuje inwestycję za kwotę 852 424,33  zł. z czego 806 650,00 zł  pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymała ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.                  Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_192

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

14.03.2022

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna,
w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzanego w ramach powyższego projektu.

 

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

 

W roku 2021 r. przekazaliśmy blisko  609.800,00 złotych na działania w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego.

 

W tym roku w ramach planowanego naboru chcemy przekazać mieszkańcom Województwa Podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę - 620.900,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

·Ścieżka I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;

·Ścieżka II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”

·Ścieżka IV - Mikrodotacje branżowe

 

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

 

Nabór do Konkursu w roku 2022 rozpoczyna się z dniem 10 marca i trwać będzie do 8 kwietnia 2022 r. roku, godz. 16:00.

 

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/.

 

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski - koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com


            Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski,  przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki; Damian Zakrzewski - koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com


            Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski; Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: justynajacekk@gmail.com


            Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki; Edyta Salnikow – koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl
 

Zapraszamy!!!

więcej

Obrazek dla news_191
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.