Logo

Archiwum newsów, strona 8

Obrazek dla news_340

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin

18.10.2023

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowita wartość zadania: 12 197,95 zł w tym udział środków z:

  • ·  NFOŚiGW 7 675,68 zł
  • ·  WFOŚiGW w Rzeszowie 1 023,42 zł
  • ·  Budżetu Gminy Jarocin 3 498,85 zł

Zadaniem zostało objętych dziewięć gospodarstw domowych, usunięto łącznie 21,72 ton materiałów azbestowych.

więcej

Obrazek dla news_338

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

17.10.2023

W dniu 13 października 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odbyła się coroczna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Wójta Gminy Zbigniewa Walczaka w obchodach wzięli udział dyrektorzy szkół Małgorzata Pchełka, Anna Momot, Ewa Powęska, Małgorzata Martyna, Barbara Szabat oraz Sekretarz Gminy Agata Pałka, Przewodnicząca  Rady Gminy Aniela Olszówka, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Justyna Kubasiewicz oraz inne osoby współpracujace z oświatą. Zanim rozpoczęto uroczystość, uczczono minutą ciszy śmierć śp. Joanny Kuziora. Wójt Gminy Zbigniew Walczak powitał Panią Ewę Powęska, która została powołana na stanowisko dyrektora PSP w Golcach, a także złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

więcej

Obrazek dla news_335

37,4 mln zł z budżetu państwa trafi do Powiatu Niżańskiego i Gmin naszego Powiatu

10.10.2023

37,4 mln zł z budżetu państwa trafi do Powiatu Niżańskiego i Gmin naszego Powiatu

W dniu 5 października br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin, na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na rok 2024, przeznaczonych na poprawę sieci dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych.

Promesy na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i włodarzy gmin, wręczył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również, m.in.: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora oraz zaproszeni goście, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i przedstawiciele mediów.

więcej

Obrazek dla news_333

Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin- Majdan Jarociński – Domostawa

04.10.2023

Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, Gmina zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin- Majdan Jarociński – Domostawa” w wyniku którego zostanie wyremontowana droga na odcinku
o długości 2258 m .

W dniu 22.09.2023 r. Wójt Gminy Jarocin podpisał umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin - Majdan Jarociński – Domostawa”. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Przedsiębiorstwo  MOLTER Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski, która zrealizuje inwestycję za kwotę 1 301 155,23 zł z czego 50%  kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja, którą Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania 30 październik 2023 r.

więcej

Obrazek dla news_332

Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki

29.09.2023

Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie  w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki” w kwocie 178 000,00 zł.   W dniu 08.09.2023 r. Wójt gminy Jarocin Pan Zbigniew Walczak  podpisał umowę z Wykonawcą robót P.P.U. WOMA Marek Woźniak ul. Rydlówka 19 lok. 22. 30-363 Kraków na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki” na  kwotę 483 390,00 zł. W ramach zadania przewiduje się remont, adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Szyperki na Klub Senior+. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_331
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.