Logo

Archiwum newsów, strona 3

Obrazek dla news_388

Projekt Rap Steam - robotyka i programowanie w szkołach Gminy Jarocin

25.03.2024

W dniu 20 marca 2024 r. w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umowy przez Zbigniewa Walczaka Wójta Gminy Jarocin na realizację projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

więcej

Obrazek dla news_386

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2024

18.03.2024

07 marca 2024 r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 20 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:

I grupa wiekowa (klasy I-IV)

 1. Lena Drelich – PSP Domostawa
 2. Antoni Dul – PSP Jarocin
 3. Julia Żyła – PSP Domostawa

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

 1. Mateusz Szewc – PSP Domostawa
 2. Kacper Marek – PSP  Jarocin
 3. Wiktoria Kuziora – PSP Golce

Zdobywcy pierwszych miejsc Lena Drelich i Mateusz Szewc wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25 kwietnia 2024 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 17 maja 2024 r. w Sanoku.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy  Jarocinin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

więcej

Obrazek dla news_385

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041 R

12.03.2024

Gmina Jarocin  otrzymała kolejne dofinansowanie ze środków budżetu państwa
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, Gmina zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041 R”       
w wyniku którego zostanie przebudowana droga na odcinku o długości 383 m .

W dniu 06.03.2024 r. Wójt Gminy Jarocin podpisał umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041 R”. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Leszek Kochanowicz Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, Zielonka 64, 36-130 Raniżów, która zrealizuje inwestycję za kwotę 393 001,61  zł z czego 80%  kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja, w wysokości  317 201,00 zł, którą Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania 20.06.2024 r.

więcej

Obrazek dla news_384

Przebudowa drogi gminnej nr 102228 R Jeże – Golce

12.03.2024

Gmina Jarocin  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, Gmina zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102228 R Jeże – Golce”       
w wyniku którego zostanie przebudowana droga na odcinku o długości 908 m .

W dniu 05.03.2024 r. Wójt Gminy Jarocin podpisał umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102228 R Jeże – Golce”        Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów, która zrealizuje inwestycję za kwotę 761 825,96  zł z czego 60%  kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja, w wysokości  460 995,00 zł, którą Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania 30.05.2024 r.

więcej

Obrazek dla news_383

Wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem - obiekt przy scenie plenerowej w Jarocinie

12.03.2024

WYKAZ

dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Jarocin przeznaczonej do  oddania w najem

Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z póź.zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:

 1. Oznaczenie nieruchomości

Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3

 1. Powierzchnia

a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2

b) Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2

c) Grunt - 1000 m2

3. Opis nieruchomości

Obiekt użytkowy stanowi jedno pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną i wod.-kan.W przyległej do sceny plenerowej części sanitarnej znajduje się 5 pomieszczeń, w tym 3 sanitariaty, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przebieralni. Pomieszczenia wyposażone są  w instalację elektryczną i wod.-kan. Na przyległym przeznaczonym do oddania w najem terenie, usytuowane są dwie drewniane altany. Przeznaczony do oddania w najem teren stanowi część działki nr 912.

 1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z egib część nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej.

Termin zagospodarowania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy najmu

 1. Informacja o oddaniu w najem

Wnioski o najem należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin lub  e-mail: poczta@gminajarocin.pl, w terminie do dnia 11.04.2024 r.

W przypadku gdy o nieruchomość ubiegać się będzie tylko jeden podmiot zostanie on oddany  w najem bez przetargu na okres do 3 lat. Natomiast  w przypadku  gdy o nieruchomość ubiegać się będzie więcej niż jeden podmiot zostanie on oddany w najem, po przeprowadzeniu przetargu.

6. Miesięczna stawka czynszu

Wysokość miesięcznego czynszu w okresie od maja do września wynosi: 1 100,00 zł (+ 23% VAT), natomiast wysokość czynszu w okresie od stycznia do kwietnia i od października do grudnia wynosi 1/4 w/w kwoty, tj. 275,00 zł (+ 23% VAT)

W przypadku konieczności przeprowadzenia przetargu kwota 1 100,00 zł będzie stanowić stawkę wywoławczą.

Dodatkowe opłaty to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, opłat za kanalizację i odbiór odpadów.

 1. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu

Do 15 dnia każdego miesiąca

8. Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu za okres od stycznia do kwietnia i od października do grudnia może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UG Jarocin oraz zamieszcza na stronie BIP Urzędu, na okres 21 dni tj. do dnia 28.03.2024 r.

więcej

Obrazek dla news_382

Czysty Powiat Niżański

08.03.2024

Powiat Niżański, w dniach od 1 marca 2024 r. do 23 marca 2024 r. już po raz piąty włącza się w akcję sprzątania rzeki Wisły, Sanu i Tanwi organizowaną przez Fundusz Lokalny SMK.
W tym roku, po raz kolejny, chcemy objąć sprzątaniem odcinek Sanu od Gminy Krzeszów, aż po Nisko i Tanwi z Harasiuk do Ulanowa.

Zeszłoroczną udaną akcję „Czysty Powiat Niżański” chcemy kontynuować również w tym roku. We współpracę włącza się wiele nowych instytucji, organizacji i osób. W tym roku również liczymy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych lub współpracujących z nimi zakładów, a także firm realizujących zadania z zakresu odbioru i segregacji śmieci i odpadów.
Zapraszamy do włączenia się we wspólne działania, tak aby zadbać o środowisko w naszym regionie. Tym samym chcemy również promować ekologiczne i  godne z naturą wykorzystanie zasobów naturalnych, które są naszym dobrem wspólnym, a z których korzystają mieszkańcy regionu.

Aby tegoroczna akcja przebiegła pomyślnie, prosimy o kierowanie się do koordynatorów akcji z poszczególnych gmin, którzy przekażą potrzebne materiały do sprzątania, a Państwo wskażą im zakres uczestnictwa w akcji sprzątania:

Koordynator Główny – Roman Pokora, tel. 606 266 001 lub kontakt za pośrednictwem Facebooka / Messengera

Gmina Jarocin – Marek Świeca, tel. 15 871 31 41 w.28

Wszystkim tym, którzy do tej pory wspierali naszą akcję serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, iż tegoroczna akcja przyniesie podobną sytuację.

więcej

Obrazek dla news_381

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców - kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe

08.03.2024

Spotkania on-line podczas, których można uzyskać informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe, tj. kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i ich pracowników za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie będzie realizowane w ramach Działania FEPK.07.09  Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez wypełnienie formularza  zgłoszeniowego. Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt z organizatorem.

Webinary skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, posiadających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze  woj. podkarpackiego  oraz pracownicy tych podmiotów.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.