Logo

Archiwum newsów, strona 21

Zaproszenie

20.05.2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Przedsiębiorco, zareklamuj się w folderze „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim”.

Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Powiat Niżański wspólnie realizują projekt „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” w ramach którego zaplanowane jest wydanie folderu pod tym samym tytułem. Zapraszamy firmy, które mają siedzibę na obszarze LGD/na terenie powiatu niżańskiego, do zaprezentowania się w tym folderze. Zainteresowanych przedsiębiorców proszę o przesłanie krótkiej informacji o firmie: nazwa firmy, adres, właściciel, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony internetowej, profil działalności firmy/branża (krótko, 2-3 zdania), ewentualnie logo firmy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: promocja@powiatnizanski.pl w terminie do dnia 23 maja 2022 r. (poniedziałek). 

 

 

 

więcej

Rozstrzygnięcie dotyczące przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie środków finansowych w roku 2022

11.05.2022

Wójt Gminy Jarocin

OR.II.8141.3.3.2022                                                                              Jarocin dn. 10.05.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie dotyczące przeprowadzonego w dniach od 19.04.2022 r. do 29.04.2022 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych w roku 2022, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023, przyjętego  Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXX.208.2022 z dnia
30 marca 2022 r.


 

 

Lp.

Nazwa instytucji

Nr wniosku

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota w zł.

Decyzja Wójta Gminy – środki zatwierdzone do realizacji w zł.

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie

1

Spotkanie Międzypokoleniowe – Poznajemy Siebie

2 500

2 500

2

Razem poznajemy Naszą Ojczyznę

 

1 000

1 000

3

Integracja mieszkańców – wyjazdy bliższe i dalsze

1500

0

4

Powrót do czasów dzieciństwa

1 000

1 000

5

Sport łączy pokolenia

 

1500

1 000

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański

6

Z wizytą w Miejscu Pamięci AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu i Kopalni GUIDO w Zabrzu

8 220

0

3.

Koło Gospodyń Wiejskich „Szwedowianki”  w Szwedach

7

„Piękno jest  w Nas”

4 500

0

8

Narodziny nadziei- spotkanie opłatkowe

 

6 500

2 000

9

Kochamy to co robimy – Kochany

5 000

2 000

10

Cuda i nitka

5 000

2 000

11

Chleba Naszego-Genesis

3 500

1 000

12

„Wieczne Pióro”

4 000

1 000

4.

Stowarzyszenie Trzy Pokolenia w Zdziarach

13

„Pokoleniówka na ludowo”

6 200

6 200

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarocinie

14

„Na imprezach wolny bądź- bez używek w życiu rządź”

10 000

10 000

6.

Koło Gospodyń Wiejskich „MORWA” w Majdanie Golczańskim

16

Piknik Rodzinny „Powitanie Lata”

7 400

7 000

17

Organizacja Rodzinnej wycieczki rowerowej

1 100

1 000

18

Organizacja spotkania Opłatkowo-Bożonarodzeniowego

3 000

2 900

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie

19

Konkurs plastyczno-techniczny „Orzeł Biały – Nasze Godło, Nasza Duma”, Plakat: „Patriotyzm na trzeźwo – alkohol niszczy naród” – wychowanie przez sztukę

600

600

20

Z książką postaw na marzenia, a nie na uzależnienia

1 500

800

21

Rodzinne Świętowanie

3 300

2 500

22

Rzeszów – Stolica Podkarpacia – Nasza Mała Ojczyzna

4 400

2 000

23

V Gminny Konkurs Matematyczny „MISTRZ RACHUNKÓW”

900

0

24

Konkurs multimedialny: Reklama placówki – „Moja szkoła jest najlepsza: nowoczesna, przyjazna i bezpieczna”

900

900

25

Wszyscy Różni, Wszyscy Równi

2 490

2 000

26

Bieszczady na Wielkiej Obwodnicy

4 095

3 000

27

Na sportowo, bo to zdrowo

1 400

600

28

Wycieczka Kazimierz Dolny - Nałęczów

1 500

1 500

8.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Mostki - Sokale

15

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa

3 945

2 600

29

Dbam o zdrowie- sprzątam po sobie

1200

600

30

Szkolny dzień Profilaktyki – „Zdrowo żyj – z całych sił”

450

450

31

Piknik Rodzinny pod hasłem: „ZDROWO I SPORTOWO”

1 340

800

32

Wycieczka do Parku Rekreacji „ZOOM NATURY i na Basen „OTYLIA” w Janowie Lubelskim”

2 282

2 282

33

Wycieczka rowerowa na Porytowe Wzgórze i do Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim

816

816

9.

Szkoła Publiczna w Golcach

34

Edukacja, profilaktyka i zabawa – wycieczka do Brzezovki na Podkarpaciu

1 000

1 000

35

 

Poznajemy stolicę Polski-wycieczka do Warszawy z Centrum Nauki Kopernik

4 180

 

3 000

 

36

 

Szkolny Tydzień Profilaktyki- „Bez Nałogów – żyję zdrowo”

2 270

 

2 270

10.

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Jarocinie

`

37

Rozwijam swoje zainteresowania i dbam o rozwój

8 332

5 324

38

Teatr Przeciw nałogom

3 000

3 000

39

Wycieczka rowerowa – poznajemy walory naszej okolicy

400

400

40

Konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego

800

0

41

Szkolny konkurs informatyczny „Mistrz kodowania”

440

440

42

Szkolny Przegląd twórczości ks. J. Twardowskiego -Patrona ZSP w Jarocinie

630

480

43

Podróż do przeszłości” – wycieczka do Karpackiej Troi

2 500

1 400

44

Szkolny konkurs piosenki angielskiej

500

500

45

Wycieczka przyrodniczo –krajoznawcza w Bieszczady

4 850

4 200

46

Wycieczka do Energylandii

6 210

6 210

47

Sport Przeciw Nałogom

7 600

5 000

48

Szkolny konkurs logopedyczny

1 000

1 000

11.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

49

„Zachowaj trzeźwy umysł”

5 800

2 000

50

„Twórcze spotkania”

4 460

4 460

51

Wakacyjnie w Państwie Jarocin

38 800

15 000

52

„Z pasją i humorem”

12 580

5 000

 

 

 

R a z e m:

208 390

122 732

 

Środki  zabezpieczone w 2022 r. dla działań GKRPA w Jarocinie w wysokości: 16 200 zł.

 

Łącznie do realizacji w 2022 r. zatwierdzam kwotę ogólną w wysokości:               138 932 zł.

Plan:                     159 605,87 zł

Rezerwa:             20 673,87 zł                                                                                                Zatwierdzam

                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                                    Zbigniew Walczak

              

więcej

Obrazek dla news_200

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

19.04.2022


Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.
            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków
o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy  Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. Nr XXX.208.2022, na realizację działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2022 r.
 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w Programie, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie.
Każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.
Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:
1.    Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
2.    Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
3.    Dotychczasowa realizacja projektów.
4.    Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz o wysokości środków przyznanych na jego realizację, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownego zestawienia zatwierdzonych do realizacji zadań  na stronie internetowej gminy Jarocin.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.