Logo

Obrazek dla news_333

Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin- Majdan Jarociński – Domostawa

04.10.2023

Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, Gmina zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin- Majdan Jarociński – Domostawa” w wyniku którego zostanie wyremontowana droga na odcinku
o długości 2258 m .

W dniu 22.09.2023 r. Wójt Gminy Jarocin podpisał umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin - Majdan Jarociński – Domostawa”. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Przedsiębiorstwo  MOLTER Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski, która zrealizuje inwestycję za kwotę 1 301 155,23 zł z czego 50%  kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja, którą Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania 30 październik 2023 r.

więcej

Obrazek dla news_332

Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki

29.09.2023

Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie  w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki” w kwocie 178 000,00 zł.   W dniu 08.09.2023 r. Wójt gminy Jarocin Pan Zbigniew Walczak  podpisał umowę z Wykonawcą robót P.P.U. WOMA Marek Woźniak ul. Rydlówka 19 lok. 22. 30-363 Kraków na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klub Seniora+ w miejscowości Szyperki” na  kwotę 483 390,00 zł. W ramach zadania przewiduje się remont, adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Szyperki na Klub Senior+. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_331
Obrazek dla news_330

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Joanny Kuziora dyrektora Szkoły Podstawowej w Golcach

25.09.2023

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci pani Joanny
Kuziory - dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz" im. Św.
Stanisława Kostki w Golcach.

Pani Joanna była niezwykle ciepłą i serdeczną osobą o wielkim sercu
i umyśle.

Wspaniała nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów.

Zawsze skromna, życzliwa, pełna poświęcenia i zaangażowania.

Funkcję dyrektora szkoły w Golcach pełniła od września 2016 r.

Składamy głębokie wyrazy współczucia całej Rodzinie.

więcej

Obrazek dla news_326

Zmiana siedziby Starostwa Powiatowego w Nisku

12.09.2023

W związku z realizacją przez Powiat Niżański zadania pn. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych”, z dniem 18 września 2023 r., do czasu zakończenia remontu, przenosi się tymczasowo siedzibę Starostwa Powiatowego w Nisku, mieszczącą się pod adresem Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, do pomieszczeń zastępczych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 42, 37-400 NiskoII piętro (tymczasowa siedziba – jt. budynek, w którym swoją siedzibę ma ARiMR Biuro Powiatowe w Nisku i Wydział Biura Transportu Międzynarodowego GITD), oraz dodatkowo do pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko.

więcej

Obrazek dla news_324

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

08.09.2023

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie  serdecznie zaprasza mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 22 września 2023 (piątek) w godzinach od 10:00-12:30 w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.