Logo

Obrazek dla news_395

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański

13.05.2024

W dniu 10.05.2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041 R” zrealizowanego przy wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  była firma; Leszek Kochanowicz Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, Zielonka 64, 36-130 Raniżów, która zrealizowała inwestycję za kwotę 393 001,61  zł z czego 80%  kosztów kwalifikowanych pokryła  dotacja w wysokości  317 201,00 zł, którą Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano drogę gminną w miejscowości Majdan Golczański na długości 383 m.

więcej

Obrazek dla news_394

Pierwsza sesja Rady Gminy Jarocin IX kadencji

09.05.2024

6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Jarocin IX kadencji w latach 2024-2029. Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie Karolina Małek wręczyła Radnym i Wójtowi Gminy Jarocin Tomaszowi Podpora zaświadczenia o wyborze. Radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jarocin. Przewodniczącą Rady Gminy Jarocin została Jolanta Wołoszyn, a Wiceprzewodniczącą Aniela Olszówka. Tomasz Podpora Wójt Gminy Jarocin złożył ślubowanie i podziękował wszystkim wyborcom za zaufanie jakim go obdarzyli. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby Gmina Jarocin się rozwijała oraz zaprosił wszystkich do współpracy na rzecz dobra lokalnej społeczności.

więcej

Obrazek dla news_392

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

10.04.2024

Trzy organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zapraszają do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

Projekt uzyskał dotację w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych
i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

więcej

Obrazek dla news_391

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin

10.04.2024

W dniu 8 kwietnia   2024 r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji   dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych  pn. „Modernizacja  dróg gminnych na terenie gminy Jarocin”. Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg na terenie gminy Jarocin;

  1. Remont drogi gminnej nr 102204 R Łoza-Graba Jarocin – na odcinku o dł. 2910 mb
  2. Remont drogi gminnej nr 102242 R Deputaty-Pęk – na odcinku o dł. 373 mb
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 102209 R Załomy Majdańskie-Brzozówki na odcinku

o długości 542 mb.

 Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski, która zrealizuje inwestycję za kwotę 2 006 425,22 zł z czego 1 906 103,96 zł  pochodzi
z dotacji, którą Gmina otrzymała ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnić będzie firma; PROBUD, Biuro Usług Projektowych i obsługi Inwestycyjnej, Łukasz Kędra, 37-420 Przędzel, ul. Nowe Osiedle 55,  za kwotę 14 000,00 zł.

          Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_388

Projekt Rap Steam - robotyka i programowanie w szkołach Gminy Jarocin

25.03.2024

W dniu 20 marca 2024 r. w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umowy przez Zbigniewa Walczaka Wójta Gminy Jarocin na realizację projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

więcej

Obrazek dla news_386

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2024

18.03.2024

07 marca 2024 r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 20 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:

I grupa wiekowa (klasy I-IV)

  1. Lena Drelich – PSP Domostawa
  2. Antoni Dul – PSP Jarocin
  3. Julia Żyła – PSP Domostawa

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

  1. Mateusz Szewc – PSP Domostawa
  2. Kacper Marek – PSP  Jarocin
  3. Wiktoria Kuziora – PSP Golce

Zdobywcy pierwszych miejsc Lena Drelich i Mateusz Szewc wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25 kwietnia 2024 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 17 maja 2024 r. w Sanoku.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy  Jarocinin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.