Logo

News

News zdjęcie id 383

Wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem - obiekt przy scenie plenerowej w Jarocinie

12.03.2024

WYKAZ

dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Jarocin przeznaczonej do  oddania w najem

Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z póź.zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:

  1. Oznaczenie nieruchomości

Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3

  1. Powierzchnia

a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2

b) Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2

c) Grunt - 1000 m2

3. Opis nieruchomości

Obiekt użytkowy stanowi jedno pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną i wod.-kan.W przyległej do sceny plenerowej części sanitarnej znajduje się 5 pomieszczeń, w tym 3 sanitariaty, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przebieralni. Pomieszczenia wyposażone są  w instalację elektryczną i wod.-kan. Na przyległym przeznaczonym do oddania w najem terenie, usytuowane są dwie drewniane altany. Przeznaczony do oddania w najem teren stanowi część działki nr 912.

  1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z egib część nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej.

Termin zagospodarowania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy najmu

  1. Informacja o oddaniu w najem

Wnioski o najem należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin lub  e-mail: poczta@gminajarocin.pl, w terminie do dnia 11.04.2024 r.

W przypadku gdy o nieruchomość ubiegać się będzie tylko jeden podmiot zostanie on oddany  w najem bez przetargu na okres do 3 lat. Natomiast  w przypadku  gdy o nieruchomość ubiegać się będzie więcej niż jeden podmiot zostanie on oddany w najem, po przeprowadzeniu przetargu.

6. Miesięczna stawka czynszu

Wysokość miesięcznego czynszu w okresie od maja do września wynosi: 1 100,00 zł (+ 23% VAT), natomiast wysokość czynszu w okresie od stycznia do kwietnia i od października do grudnia wynosi 1/4 w/w kwoty, tj. 275,00 zł (+ 23% VAT)

W przypadku konieczności przeprowadzenia przetargu kwota 1 100,00 zł będzie stanowić stawkę wywoławczą.

Dodatkowe opłaty to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, opłat za kanalizację i odbiór odpadów.

  1. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu

Do 15 dnia każdego miesiąca

8. Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu za okres od stycznia do kwietnia i od października do grudnia może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UG Jarocin oraz zamieszcza na stronie BIP Urzędu, na okres 21 dni tj. do dnia 28.03.2024 r.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.