Logo

News

News zdjęcie id 335

37,4 mln zł z budżetu państwa trafi do Powiatu Niżańskiego i Gmin naszego Powiatu

10.10.2023

37,4 mln zł z budżetu państwa trafi do Powiatu Niżańskiego i Gmin naszego Powiatu

W dniu 5 października br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin, na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na rok 2024, przeznaczonych na poprawę sieci dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych.

Promesy na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i włodarzy gmin, wręczył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również, m.in.: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora oraz zaproszeni goście, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i przedstawiciele mediów.

Powiat Niżański i Gminy, które znalazły się na liście podstawowej zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 rok, łącznie otrzymały wparcie w wysokości blisko 37,4 mln zł, z czego do Powiatu trafi blisko 16,8 mln zł zaś do gmin 20,6 mln zł. Otrzymane dofinansowanie stanowi w większości 80% wartości każdego zadania.

Przyznane środki z listy podstawowej oraz zadania, na które otrzymano dofinasowanie, przedstawiają się następująco:

 • Powiat Niżański – łącznie 16 774 868,72 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1078R Rudnik na Sanem, ul. Rzeszowska wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem – Groble – kwota dofinansowania 12 906 171,71 zł,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustu – kwota dofinansowania 3 868 697,01 zł,
 • Gmina i Miasto Nisko – 9 781 978 zł – na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej publicznej do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli wraz z oświetleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00”,
 • Gmina Jeżowe – łącznie 6 039 302,95 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
 1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R od km 0+000 do km 0+060 oraz od km 2+625 do km 3+990 w miejscowości Jeżowe – kwota dofinansowania 5 447 479,05 zł,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 102327R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Cholewiana Góra – kwota dofinansowania 591 823,90 zł,
 • Gmina Harasiuki – 1 814 948,12 zł – na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102107R Łazory PCB od km 0+706,5 do km 1+563”,
 • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem – 1 390 929,61 zł – na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102707R ul. Błonie od km 0+000 do km 0+110 wraz z remontem mostu Nr JNI01026928 w km 0+062 łącznie z przebudową drogi wewnętrznej - ul. Błonie od km 0+002,30 do km 0+522,00 wraz z łącznikiem i od km 0+002,50 do km 0+178,30 w miejscowości Przędzel”,
 • Gmina Jarocin, łącznie 918 007,70 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R – kwota dofinansowania 362 941,26 zł,
 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102228R Jeże - Golce w km 0+000 do km 0+908 – kwota dofinansowania 555 066,44 zł,
 • Gmina i Miasto Ulanów – 690 942,19 zł – na zadanie „Remont drogi gminnej nr 102861R w miejscowości Ulanów w km 0+000 do km 0+968 wraz z przebudową chodnika”,

Starosta Niżański Robert Bednarz, w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców Powiatu Niżańskiego pogratulował Wójtom i Burmistrzom otrzymanych dofinansowań do zaplanowanych do realizacji zadań oraz życzył powodzenia podczas ich realizacji. Jak zawsze, przekazał również serdeczne podziękowania Wiceministrowi Rafałowi Weberowi za pomoc, jaką okazuje dla Powiatu Niżańskiego, dzięki której planowane inwestycje mogą zostać zrealizowane. 

– Wsparcie finansowe, które kierowane jest do samorządów, jest bardzo ważne i potrzebne. Cieszę się, że do wszystkich naszych Gmin oraz Powiatu Niżańskiego trafiają środki, które mogą być przeznaczone na realizację ważnych i potrzebnych zadań inwestycyjnych. Jest to naprawdę powód do zadowolenia, że nie tylko Powiat, ale również Gminy z terenu Powiatu Niżańskiego pozyskują tak znaczące środki na realizację ważnych dla rozwoju całego Powiatu zadań. Dzięki otrzymanym w tym rozdaniu środkom, na terenie naszego Powiatu przebudujemy łącznie 18,3 km dróg, z czego Powiat przebuduje 10,6 km dróg powiatowych a gminy 7,7 km dróg gminnych. Nie udałoby się tego zrealizować, gdyby nie kolejne już, pozyskane środki. I w tym miejscu składam słowa głębokiej wdzięczności i uznania Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi, który nieustannie podejmuje działania wspierające wszystkie nasze samorządy w dążeniu do pozyskania środków na poprawę infrastruktury, nie tylko infrastruktury drogowej, dzięki czemu nasz Powiat pięknieje i staje się coraz bardziej atrakcyjnym i dostępnym miejscem dla poszukujących miejsc do działalności przedsiębiorców i inwestorów – mówił Starosta Robert Bednarz.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.