Logo

News

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Jarocin

16.02.2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Jarocin

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2023 r.
o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie Nr 1.1.1

„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 1.1.2

„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Zadanie Nr. 1.2.1

„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie Gminy Jarocin”,

poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji wg. tabeli:

1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Nr. zadania

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

1.1.1

Klub Sportowy „LZS” Jarocin

 

67 500 zł

 

1.1.2

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Zdziary

67 500 zł

 

Razem:

135 000 zł

1.2.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Nr. zadania

Nazwa zadania

Kwota dotacji

 

1.2.1

 

CARITAS Diecezji Sandomierskiej

 

 

40 000 zł

 

 

Razem:

40 000 zł

Podpisanie umów o wsparcie realizacji zadań publicznych nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o dokładnej dacie podpisania umowy każdy
z oferentów zostanie powiadomiony telefonicznie. 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.