Logo

News

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 r.

24.01.2023

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych, w formie wsparcia.

Termin składania ofert upływa 14 lutego 2023 r. o godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2023 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego oraz numerem i nazwą zadania osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.