Logo

News

Rozstrzygnięcie dotyczące przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie środków finansowych w roku 2022

11.05.2022

Wójt Gminy Jarocin

OR.II.8141.3.3.2022                                                                              Jarocin dn. 10.05.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie dotyczące przeprowadzonego w dniach od 19.04.2022 r. do 29.04.2022 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych w roku 2022, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023, przyjętego  Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXX.208.2022 z dnia
30 marca 2022 r.

 

 

 

Lp.

Nazwa instytucji

Nr wniosku

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota w zł.

Decyzja Wójta Gminy – środki zatwierdzone do realizacji w zł.

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie

1

Spotkanie Międzypokoleniowe – Poznajemy Siebie

2 500

2 500

2

Razem poznajemy Naszą Ojczyznę

 

1 000

1 000

3

Integracja mieszkańców – wyjazdy bliższe i dalsze

1500

0

4

Powrót do czasów dzieciństwa

1 000

1 000

5

Sport łączy pokolenia

 

1500

1 000

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański

6

Z wizytą w Miejscu Pamięci AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu i Kopalni GUIDO w Zabrzu

8 220

0

3.

Koło Gospodyń Wiejskich „Szwedowianki”  w Szwedach

7

„Piękno jest  w Nas”

4 500

0

8

Narodziny nadziei- spotkanie opłatkowe

 

6 500

2 000

9

Kochamy to co robimy – Kochany

5 000

2 000

10

Cuda i nitka

5 000

2 000

11

Chleba Naszego-Genesis

3 500

1 000

12

„Wieczne Pióro”

4 000

1 000

4.

Stowarzyszenie Trzy Pokolenia w Zdziarach

13

„Pokoleniówka na ludowo”

6 200

6 200

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarocinie

14

„Na imprezach wolny bądź- bez używek w życiu rządź”

10 000

10 000

6.

Koło Gospodyń Wiejskich „MORWA” w Majdanie Golczańskim

16

Piknik Rodzinny „Powitanie Lata”

7 400

7 000

17

Organizacja Rodzinnej wycieczki rowerowej

1 100

1 000

18

Organizacja spotkania Opłatkowo-Bożonarodzeniowego

3 000

2 900

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie

19

Konkurs plastyczno-techniczny „Orzeł Biały – Nasze Godło, Nasza Duma”, Plakat: „Patriotyzm na trzeźwo – alkohol niszczy naród” – wychowanie przez sztukę

600

600

20

Z książką postaw na marzenia, a nie na uzależnienia

1 500

800

21

Rodzinne Świętowanie

3 300

2 500

22

Rzeszów – Stolica Podkarpacia – Nasza Mała Ojczyzna

4 400

2 000

23

V Gminny Konkurs Matematyczny „MISTRZ RACHUNKÓW”

900

0

24

Konkurs multimedialny: Reklama placówki – „Moja szkoła jest najlepsza: nowoczesna, przyjazna i bezpieczna”

900

900

25

Wszyscy Różni, Wszyscy Równi

2 490

2 000

26

Bieszczady na Wielkiej Obwodnicy

4 095

3 000

27

Na sportowo, bo to zdrowo

1 400

600

28

Wycieczka Kazimierz Dolny - Nałęczów

1 500

1 500

8.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Mostki - Sokale

15

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa

3 945

2 600

29

Dbam o zdrowie- sprzątam po sobie

1200

600

30

Szkolny dzień Profilaktyki – „Zdrowo żyj – z całych sił”

450

450

31

Piknik Rodzinny pod hasłem: „ZDROWO I SPORTOWO”

1 340

800

32

Wycieczka do Parku Rekreacji „ZOOM NATURY i na Basen „OTYLIA” w Janowie Lubelskim”

2 282

2 282

33

Wycieczka rowerowa na Porytowe Wzgórze i do Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim

816

816

9.

Szkoła Publiczna w Golcach

34

Edukacja, profilaktyka i zabawa – wycieczka do Brzezovki na Podkarpaciu

1 000

1 000

35

 

Poznajemy stolicę Polski-wycieczka do Warszawy z Centrum Nauki Kopernik

4 180

 

3 000

 

36

 

Szkolny Tydzień Profilaktyki- „Bez Nałogów – żyję zdrowo”

2 270

 

2 270

10.

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Jarocinie

`

37

Rozwijam swoje zainteresowania i dbam o rozwój

8 332

5 324

38

Teatr Przeciw nałogom

3 000

3 000

39

Wycieczka rowerowa – poznajemy walory naszej okolicy

400

400

40

Konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego

800

0

41

Szkolny konkurs informatyczny „Mistrz kodowania”

440

440

42

Szkolny Przegląd twórczości ks. J. Twardowskiego -Patrona ZSP w Jarocinie

630

480

43

Podróż do przeszłości” – wycieczka do Karpackiej Troi

2 500

1 400

44

Szkolny konkurs piosenki angielskiej

500

500

45

Wycieczka przyrodniczo –krajoznawcza w Bieszczady

4 850

4 200

46

Wycieczka do Energylandii

6 210

6 210

47

Sport Przeciw Nałogom

7 600

5 000

48

Szkolny konkurs logopedyczny

1 000

1 000

11.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

49

„Zachowaj trzeźwy umysł”

5 800

2 000

50

„Twórcze spotkania”

4 460

4 460

51

Wakacyjnie w Państwie Jarocin

38 800

15 000

52

„Z pasją i humorem”

12 580

5 000

 

 

 

R a z e m:

208 390

122 732

 

Środki  zabezpieczone w 2022 r. dla działań GKRPA w Jarocinie w wysokości: 16 200 zł.

 

Łącznie do realizacji w 2022 r. zatwierdzam kwotę ogólną w wysokości:               138 932 zł.

Plan:                     159 605,87 zł

Rezerwa:             20 673,87 zł                                                                                                Zatwierdzam

                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                                    Zbigniew Walczak

              

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.