Logo

News

News zdjęcie id 179

Dodatek osłonowy - informacja

05.01.2022

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody* nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie

  • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i więcej.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dodatek wynosi rocznie: 

  • 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i więcej.

 Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Składanie wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • tradycyjnie (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Formularz wniosku jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie

Dodatek osłonowy przyznany na podstawie wniosku złożonego do 31 stycznia 2022 r. będzie wypłacony w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października  2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października nie zostaną rozpatrzone.

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.