Logo

News

News zdjęcie id 157

Podsumowanie wniosku dla OSP z terenu gminy Jarocin

26.10.2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zakończyło realizację zadanie pn. „Utworzenie na terenie gminy Jarocin klubów aktywności defaworyzowanych i uruchomienie działań szkoleniowych podnoszących kompetencje zawodowe”. Zadanie zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn.: „Organizacja wsparcia oraz warsztatów i szkoleń aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Projekt skierowany był dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin. W ramach realizacji zadania odbył się kurs prawa jazdy kat. C, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenie sternik motorowodny.

Całkowita wartość projektu: 30 000,01 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z podmiotami:

- Aqua Life Mariusz Janeczko,

- Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o. o. Michał Szypura,

- Gmina Jarocin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym przy realizacji w/w zadania. Szczególne podziękowania należą się Pani Justynie Kubasiewicz, autorce i głównemu realizatorowi projektu.

Zarząd SPPJ

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.