Logo

News

News zdjęcie id 156

Podsumowanie wniosku dla KGW z terenu gminy Jarocin

26.10.2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zrealizowało zadanie pn. „Wzmocnienie mechanizmów współpracy społecznej i gospodarczej organizacji pozarządowych z terenu gminy Jarocin poprzez działania informacyjne i edukacyjne”. Zadanie zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn.: Organizacja działań pobudzających aktywność społeczną, obywatelską, gospodarczą i ekologiczną mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Adresatami zadania były Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jarocin. W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyły się warsztaty kulinarne, targi tradycyjnych potraw regionalnych i produktów lokalnych, wizyta studyjna oraz warsztaty merytoryczne dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Całkowita wartość projektu: 40 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z podmiotami:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach,

- Koło Gospodyń Wiejskich Szwedowianki w Szwedach,

- WEGLARES-ART Grzegorz Węglarz,

- Biuro podróży TĘCZA Bogusław Wojtak,

- Firma Damian Zakrzewski,

- Gmina Jarocin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym przy realizacji w/w zadania a przede wszystkim Pani Justynie Kubasiewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin, autorce i koordynatorowi projektu.

Zarząd SPPJ

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.