Logo

News

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

06.07.2021

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym likwidację źródeł niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, ale nie tylko.

Deklaracje będzie można składać:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – korzystając z Profilu Zaufanego;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, 37-405 Jarocin.

Poniżej znajdują się pliki deklaracji do pobrania dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych:

Deklaracja A - budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B - budynki i lokale niemieszkalne

Przykładowo wypełnioną deklarację, materiały szkoleniowe i instrukcje znajda Państwo na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.