Logo

News

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

11.03.2021

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, w formie wspierania.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), zwanej dalej ustawą,
BIP - - Biuletyn Informacji Publicznej , e-urząd, jarocin.bip.gmina.pl

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.