Logo

News

Otwarty konkurs ofert dla organizacji

11.03.2021

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych, w formie wsparcia.
Termin składania ofert upływa 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2021 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego oraz numerem i nazwą zadania” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

BIP - - Biuletyn Informacji Publicznej , e-urząd, jarocin.bip.gmina.pl

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.