Logo

Aktualności

Nowo stary Zarząd

W związku z upływem 3 letniej kadencji, w dniu 29.11.2022 odbyło się w Jarocinie Walne Zebranie Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska”  w Domostawie  w celu powołania władz na  okres kadencji 2022 – 2025.

Do zarządu powołani zostali:

-  Zbigniew Walczak - prezes

- Jacek Siembida  - wiceprezes

- Zdzisław Kumik - sekretarz  

-  Jolanta Wołoszyn - skarbnik Z

 -  Antoni Oleksak – członek  

W skład komisji rewizyjnej weszli:

-  Mieczysław Wójcik - przewodniczący 

 -  Bogusław Tofilski - zastępca przewodniczącego

 -  Zbigniew Markut -  sekretarz

Wszystkie wybrane osoby pełniły te same funkcje we władzach stowarzyszenia w kadencji 2019 – 2022.

Zarząd z absolutorium

W dniu 24 maja 2022 roku  w  Jarocinie  odbyło się Walne Zebranie  Członków  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Na 17 członków Społecznego Komitetu uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 12 osób.                                                      Podczas zebrania Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za okres od 1.01.2021 do 31., 12.2021. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność finansową Zarządu     w 2021 roku  i wnioskowała o udzieleniu Zarządowi absolutorium z działalności za 2021 rok. Walne Zebranie Członków w sposób jednomyślny (12 osób „za”) udzieliło Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2021 i podjęło na tę okoliczność stosowną uchwałę.

Przy omawianiu spraw bieżących główną uwagę poświęcono organizacji w dniu 10 lipca uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego oraz urny z ziemią pobraną z miejsc kaźni na Wołyniu w miejscu, gdzie ma zostać wzniesiony pomnik autorstwa Mistrza Andrzeja Pityńskiego.

Informacja o sytuacji finansowej

Do dnia 14.11. 2021 roku na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska w Domostawie wpłynęło 26849,55 zł., natomiast na Zrzutka.pl - 13 760,00zł. Razem jest to kwota 40 309,55 zł.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom. Oprócz wpłat indywidualnych od 10 do nawet 1000 zł. były także wpłaty zbiorowe:
- od Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych Na Wołyniu z Zamościa – 820,00 zł.
- od ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego – 2000,00 zł.
- Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków – 500,00 zł.
Otrzymaliśmy także wpłaty z USA. Wpłaty były dokonywane w dolarach, na konto społecznego komitetu trafiały w złotówkach, po przewalutowaniu dokonanym przez bank.
Od Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 205 Lancaster Ave Prospect Heights wpłynęło 5587,87 zł.
Od St Jospeh Society 4 Rudolph Ct Cohoes wpłynęło 4532,68 zł. Z korespondencji Pana Mariana.J. Wierciocha wiadomo, że na powyższą kwotę złożyła się wpłata 1000 dolarów od Polish National Alliance oraz Pana Władysława Brzozowskiego – 200 dolarów. Razem 1200 dolarów.
Zbigniew Walczak – prezes Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska w Domostawie
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.