Logo

Golce

SOŁECTWO GOLCE

 

 • Powierzchnia: 909 ha,   Liczba mieszkańców:
 • 369, wyborców 299 (stan na 31.12.2021)
 • 377, wyborców 306 (stan na 31.12.2020)
 • 381, wyborców 307 (stan na 31.12.2019)
 • 382, wyborców 312 (stan na 31.12.2018)
 • 384, wyborców 314 (stan na 31.12.2017)
 • 372, wyborców 306 (stan na 31.12.2016)
 • 370, wyborców 305 (stan na 31.12.2015)
 • 383, wyborców 309 (stan na 31.12.2014)
 • 377, wyborców 307 (stan na 31.12.2013)
 • 381, wyborców 306 (stan na 31.12.2012)
 • 385, wyborców 309 (stan na 31.12.2011)
 • 390, wyborców 312 (stan na 31.12.2010)
 • 385, wyborców 309 (stan na 31.12.2009)
 • 387, wyborców 310 (stan na 31.12.2008)

Golce składają się z wielu części. Ich nazwy to: Podedwór, Ostrowskie, Habudy, Dębowe, Górka, Rusiny, Oleszki, Ostrowskie, Załomy, Błogie i Psi Borek. Golce są typowym sołectwem rolniczym, w którym niemal nie ma pól nie uprawianych, tak jak to się dzieje w wielu innych, gminnych miejscowościach. We wsi działa szkoła podstawowa, w której uczy się obecnie 46 dzieci. Budynek szkoły jest nowy, gdyż jego budowa zakończyła się w 1998 r. Sołectwo Golce w całości należy do parafii w Kurzynie / w gminie Ulanów/. Posiada ono kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Na dzwonnicy kościelnej wmurowana jest tablica upamiętniająca zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej mieszkańców sołectwa. Niedaleko szkoły stoi kaplica, która została wybudowana w 1929 r. We wsi czynny jest w chwili obecnej 1 sklep. Od 2019 r. w sołectwie działa Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach.Sołtys i Rada Sołecka w latach 2019 - 2024 

SOŁTYS: Momot Anna
Tel.:  535 153 300

Rada sołecka:
1. Bielak Małgorzata
2. Brzozowski Łukasz
3. Kiszka Jerzy
4. Szostak Piotr

 

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2014 - 2018

SOŁTYS: Pieróg Bogusław
Tel.:  (15) 876 52 88

Rada sołecka:
Witold Bełzak
Jerzy Kiszka
Powęzka Stanisława
Szostak Piotr

 

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2010 - 2014  

SOŁTYS: Pieróg Bogusław
Tel.:  (15) 876 52 88

Rada sołecka:
Kiszka Irena
Rataj Mariusz
Ryczko Marian
Szostak Piotr

W zebraniu zorganizowanym w dniu 16.01.2011 r. przez Wójta Gminy Zbigniewa Walczaka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Golcach uczestniczyło 93 mieszkańców na ogólną liczbę 312 wszystkich wyborców sołectwa. Wymagane kworum dla prawomocności wyborów w tym sołectwie wynosi 30 stałych mieszkańców sołectwa, była więc wystarczająca liczba dla wyboru organów sołectwa. Dotychczasowy sołtys Edward Ludian, który pełnił tę funkcję od 6 grudnia 1994 r., czyli przez 4 kadencje nie wyraził zgody na kandydowanie. Wójt podziękował mu za pracę na rzecz sołectwa Golce i bardzo dobrą współpracę z gminą podczas pełnienia funkcji sołtysa. Zgłoszono trzech kandydatów na sołtysa:
Koza Zygmunt ( otrzymał 38 głosów)
Pęk Bronisław (13)
Pieróg Bogusław (40).

W tajnym głosowaniu sołtysem sołectwa Golce na kadencję 2011- 2014 wybrany został radny Pieróg Bogusław. Do Rady Sołeckiej zgłosili zebrani 6 kandydatów, którzy w tajnym głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów:
Szostak Piotr (51)
Kiszka Irena (44)
Ryczko Marian (38)
Rataj Mariusz (37)
Głuszak Józef (21)
Wnuk Teresa (30).
Rada sołecka w Golcach składa się z następujących osób: Przewodniczący Rady Sołeckiej – Sołtys – Bogusław Pieróg oraz 4 członków: Szostak Piotr, Kiszka Irena, Ryczko Marian, Rataj Mariusz.

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2006 - 2010

SOŁTYS: Ludian Edward - pełnił funkcję sołtysa nieprzerwanie od 1999 r.
Rada sołecka:
Czuba Bożena
Głuszak Józef
Pęk Bronisław
Pieróg Bogusław

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.