Logo

Archiwum newsów, strona 7

Obrazek dla news_350

Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w miejscowości Golce

15.11.2023

Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w miejscowości Golce

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zakończyło realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w miejscowości Golce” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 130 000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania został zagospodarowany teren pod strefę aktywności lokalnej w miejscowości Golce. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- roboty przygotowawcze;

- chodnik;

- zieleń;

- ogrodzenie;

- wyposażenie (zestaw zabawowy).

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, w szczególności dla Pani Justyny Kubasiewicz.

więcej

Obrazek dla news_347

Budowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin

08.11.2023

W dniu 3 listopada  2023 r. dokonano odbioru końcowego    przedsięwzięcia pn.  „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin” zrealizowanego przy wsparciu finansowym  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 Wykonawcą robót była firma Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o., 37-405 Jarocin 45, który zrealizował inwestycję za kwotę 8 519 958,50 zł z czego kwota  7 942 568,00 zł pochodziła z dotacji uzyskanej przez Gminę  Jarocin z Rządowego Funduszu Polski Ład.

więcej

Obrazek dla news_346

Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Jarocinie

08.11.2023

W dniu 30 października 2023 r. r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji  dofinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”.   Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma EVERSPORT Sp.  z o.o. 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 12/20, która zrealizuje inwestycję za kwotę 749 988,97 zł z czego 490 300,00 zł  pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

więcej

Obrazek dla news_344

Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa

30.10.2023

W dniu 27 października  2023 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia pn.  „Remont drogi gminnej nr 102203 R Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa ” zrealizowanego przy wsparciu finansowym  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Wykonawcą   robót była firma ; Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski, która wykonała  remont drogi  za kwotę 1 301 155,23 zł.

 Całkowita wartość przedsięwzięcia wraz z nadzorem inwestorskim  wyniosła 1 309 655,23  zł  z czego 654 827,00 zł (50% wartości) stanowiła dotacja, którą Gmina uzyskała  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach przedsięwzięcia  przeprowadzono gruntowny remont drogi na odcinku o długości 2 258 m.

więcej

Obrazek dla news_342

I Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna w ZSP w Jarocinie

25.10.2023

17 października 2023 r. odbyła się  I Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna  dla uczniów szkół podstawowych z terenu  Gminy Jarocin.  Rywalizacje sportowe w wielu konkurencjach poprzedziło uroczyste  otwarcie nowego obiektu  sportowego  bieżni okrężnej 4 – torowej 250 m,  zlokalizowanej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Zastępca Wójta Gminy Jarocin Andrzej Kata, Sekretarz Gminy Agata Pałka, Przewodnicząca Rady Gminy Jarocin Aniela Olszówka, Dyrektor ZSP w Jarocinie Anna Momot, radni Rady Gminy Jarocin, sołtysi oraz przedstawiciel firmy Ever Sport Mateusz Jalowski.

więcej

Obrazek dla news_341

„Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe

18.10.2023

W dniu 17 października    2023 r. dokonano odbioru końcowego    zadania  „Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe” zrealizowanego przy wsparciu finansowym

 z Funduszu Dopłat  w Banku Gospodarstwa Krajowego  zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Wykonawcą  robót była firma ; FAMARK, Krzysztof Markowicz, 37-430 Jeżowe 789 E , która wyremontowała i zaadaptowała  budynek na cele mieszkaniowe za kwotę 621 630,60 zł.

 Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 662 718,70  zł  z czego 460 849,01 zł stanowiła dotacja   z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach przedsięwzięcia  przeprowadzono gruntowny remont budynku i  utworzono dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 209,68 m2.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.