Logo

Archiwum newsów, strona 22

Obrazek dla news_197
Obrazek dla news_195

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego

04.04.2022

Starostwo Powiatowe w Nisku i Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku organizują Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego, który odbędzie się 9 kwietnia 2022 r. (sobota) o godz. 9.00

Turniej organizowany jest dla osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie Powiatu Niżańskiego bez względu na wiek i płeć.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w w/w turnieju.

więcej

Obrazek dla news_194

W Urzędzie Gminy Jarocin został utworzony Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.

17.03.2022

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. To zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję Punktu Potwierdzającego. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.

Aby utworzyć, a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi:

  • założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl
  • zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/ złóż wniosek) wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”
  • w terminie 14 dni zgłosić się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

Po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.

Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.

Punkt Potwierdzania Profil Zaufany ePUAP zlokalizowany jest w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Jarocin, czynny jest w godzinach pracy urzędu.

więcej

Obrazek dla news_193

Budowa drogi gminnej Jarocin - stadion

14.03.2022

W dniu 14 marca 2022 r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  pn. „Budowa drogi gminnej nr 102222 R Jarocin- stadion”.  Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego została firma; Konsorcjum firm;

Lider: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik,

Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,

która zrealizuje inwestycję za kwotę 852 424,33  zł. z czego 806 650,00 zł  pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymała ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.                  Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_192

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

14.03.2022

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna,
w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzanego w ramach powyższego projektu.

 

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

 

W roku 2021 r. przekazaliśmy blisko  609.800,00 złotych na działania w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego.

 

W tym roku w ramach planowanego naboru chcemy przekazać mieszkańcom Województwa Podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę - 620.900,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

·Ścieżka I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;

·Ścieżka II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”

·Ścieżka IV - Mikrodotacje branżowe

 

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

 

Nabór do Konkursu w roku 2022 rozpoczyna się z dniem 10 marca i trwać będzie do 8 kwietnia 2022 r. roku, godz. 16:00.

 

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/.

 

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski - koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com


            Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski,  przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki; Damian Zakrzewski - koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com


            Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski; Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: justynajacekk@gmail.com


            Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki; Edyta Salnikow – koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl
 

Zapraszamy!!!

więcej

Obrazek dla news_191
Obrazek dla news_189

SZUKAMY WOLONTARIUSZY Z TERENU POWIATU NIŻAŃSKIEGO

10.03.2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” jest koordynatorem wolontariatu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Powiatu Niżańskiego.

W związku z tym, ze względu na duży napływ uchodźców, LGD podejmuje działania zorganizowania w najbliższym czasie grupy wolontariuszy, którzy będą transportowani i wysyłani do pracy do Punktów Recepcyjnych.

Zarejestrowani wolontariusze z Powiatu Niżańskiego będą tworzyć bazę osób, które mają możliwość wyjazdu do pomocy w Punktach Recepcyjnych.

 Przy współpracy wojewódzkiej koalicji organizacji z Wojewodą, LGD będzie informowane o potrzebach na granicy (ilu potrzebują wolontariuszy, w którym puncie i na jaki okres).

Przy współpracy z wójtami/ burmistrzami oraz jednostkami OSP, LGD będzie kierować grupy wolontariuszy do konkretnego Punktu Recepcyjnego.

 WSZYSTKIE OSOBY CHCĄCE NIEŚĆ POMOC UCHODŹCOM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Bliższych informacji na temat wolontariatu udziela: 

Biuro LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  – tel. 15 8 411 331

Damian Zakrzewski – tel. 728 383 622

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.