Logo

Archiwum newsów, strona 17

Obrazek dla news_248

Spotkanie informacyjno-szkoleniowego

11.10.2022

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego:

Mikropożyczka dla  osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Pożyczka dla MŚP

Pożyczka na rozwój Turystyki

Organizacja:

Wójt Gminy

Jarocin

oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

dnia 20.10.2022 r. godz. 10.00

Miejsce spotkania:

Jarocin 150, sala narad UG.

 

Godzina

Temat

09.45 – 10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.30

- Prezentacja  - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pożyczka dla MŚP

Pożyczka na rozwój Turystyki

 

10.30 – 11.00

Omówienie dokumentacji pożyczkowej (wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia)

11.00

pożyczki,  dokumentacja - pytania

 

więcej

Obrazek dla news_247

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy

11.10.2022

W dniu 7 października 2022 r. odbył się odbiór  końcowy   zadania  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy” zrealizowanego przy wsparciu finansowym   z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Wykonawcą  robót była firma ; INVEST ENERGY Paweł Kmieć, ul. Krzeszowska 68 F/212, 23-400 Biłgoraj

 Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 224 527,32 zł  zł z czego 1 000 000,00 stanowiła dotacja   z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

więcej

Obrazek dla news_246

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin

11.10.2022

W dniu 23 września  2022 r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych  pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin” W skład całego przedsięwzięcia wchodzą trzy zadania;

  1. Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mostki – Graba.
  2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki – Podpory.
  3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Domostawa.

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 37-405 Jarocin 45, która zrealizuje inwestycję za kwotę 8 519 958,50 zł z czego 7 942 568,00 zł  pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymała ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnić będzie firma; „INSTALEX” Zakład Robót wod. kan., co. i gaz, inż. Henryk Lasek za kwotę 35 670,00 zł.

          Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_245

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jarocin

11.10.2022

W dniu 16 września  2022 r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji   dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych  pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jarocin”. Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg na terenie sołectwa Domostawa.  Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  została firma; Paweł Lach, Szyperki 39 A, 37-400 Nisko, która zrealizuje inwestycję za kwotę 921 665,20 zł z czego 875 581,94 zł  pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymała ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnić będzie firma; PROBUD, Biuro Usług Projektowych i obsługi Inwestycyjnej, Łukasz Kędra, 37-420 Przędzel, ul. Nowe Osiedle 55,z a kwotę 6  000,00 zł.

          Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

więcej

Obrazek dla news_244

Dodatek dla gospodarstw domowych - źródła ciepła

22.09.2022

Informujemy, że można już składać wnioski dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych  wynosi:

1) 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

więcej

Obrazek dla news_243

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

22.09.2022

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!
"
Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

więcej

Obrazek dla news_242

Odbiór końcowy zadania - Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce – Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej nr 102212 R Zdziary - Szyperki

22.09.2022

W dniu 14 września     2022 r. odbył się odbiór  końcowy   zadania  „Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce – Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej nr 102212 R Zdziary - Szyperki” zrealizowanego przy wsparciu finansowym   z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych  Wykonawcą  robót była firma ; Paweł Lach, Szyperki 39 A, 37-405 Jarocin.

Przedsięwzięcie zostało  zrealizowane w dwóch częściach;

Część I: Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce – Rusiny  za kwotę 555 308,47 zł

Część II: Rozbudowa drogi gminnej nr 102212 R Zdziary – Szyperki za kwotę 2 363 113,22 zł

Ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 2 918 421,69 zł z czego 1 751 053 stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.