Logo

Archiwum newsów, strona 14

Obrazek dla news_280

100 Lat Pani Emilii

10.02.2023

Kutyła Emilia mieszkanka wsi Kutyły w Gminie Jarocin świętowała 9 lutego 2023 r. swoje 100-tne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz,  Przewodnicząca Rady Gminy Jarocin Aniela Olszówka, Kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, , Kierownik KRUS w Nisku Justyna Rzekieć, sołtys wsi Kutyły Ludwik Kuziora, którzy w imieniu własnym oraz całej społeczności gminnej i powiatowej złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty i drobne upominki.

Pani Emilia, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą i doskonałą pamięcią. Mieszka wraz z synem i jego rodziną. Pracowała w gospodarstwie rolnym oraz jako robotnik w Rejonie Dróg w Stalowej Woli. Recepty na długowieczność nie podaje jubilatka, ale w domu w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Emilii oraz życzliwość dla ludzi. Z wielkim wzruszeniem dziękowała za życzenia i odwiedziny.

W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin życzymy Pani Emilii kolejnych długich lat życia w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

 

więcej

Przedłużenie terminu ogłoszonego naboru wniosków

02.02.2023

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy  Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. Nr XXX.208.2022, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXIV.233.2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r.,  na realizację działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2023 r.,

Wójt Gminy Jarocin przedłuża termin ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie środków finansowych do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone na wymaganym formularzu w podanym terminie.

więcej

Obrazek dla news_272

Nowe stawki za odpady komunalne od 1 lutego 2023 r.

12.01.2023

Wysokość stawek obowiązujących od 1 lutego 2023 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

  - 15,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (m.in. liście, skoszona trawa, resztki roślinne, odpadki kuchenne pochodzenia organicznego),

 - 18,00 zł  miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika).

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.