Logo

Domostawa

SOŁECTWO DOMOSTAWA

 

 • Powierzchnia: 908 ha,  

  Liczba mieszkańców:

 • 623, wyborców 527 (stan na 31.12.2021)
 • 634, wyborców 536 (stan na 31.12.2020)
 • 636, wyborców 541 (stan na 31.12.2019)
 • 645, wyborców 539 (stan na 31.12.2018)
 • 658, wyborców 542 (stan na 31.12.2017)
 • 671, wyborców 561 (stan na 31.12.2016)
 • 681, wyborców 559 (stan na 31.12.2015)
 • 687, wyborców 557 (stan na 31.12.2014)
 • 700, wyborców 563 (stan na 31.12.2013)
 • 706, wyborców 560 (stan na 31.12.2012)
 • 708, wyborców 559 (stan na 31.12.2011)
 • 699, wyborców 557 (stan na 31.12.2010)
 • 699, wyborców 549 (stan na 31.12.2009)
 • 702, wyborców 545 (stan na 31.12.2008)

 

 

Domostawa do 1973 r. była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Przyszywanym przysiółkiem Domostawy są Moklaki, które sąsiadują z przysiółkiem Wołoszyny w sołectwie Szwedy. Według urzędowego spisu miejscowości Moklaki faktycznie są częścią wsi Szwedy. Obok Domostawy przebiega droga ekspresowa S19. Przy tej drodze usytuowany jest kościół parafialny p. w. Matki Bożej Królowej Polski. Na uwagę zasługuje jego wnętrze wykonane przez miejscowego rzeźbiarza w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W miejscowości tej funkcjonuje druga pod względem wielkości szkoła podstawowa. Budynek szkoły jest typową „tysiąclatką”. W r. 2004 uruchomiona została przy szkole sala gimnastyczna. Nieopodal szkoły znajduje się remiza strażacka wraz ze świetlicą, we wsi działa bowiem jednostka OSP, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W Domostawie działają trzy duże zakłady drzewne zatrudniające po kilkadziesiąt osób. Zaopatrywaniem mieszkańców w podstawowe produkty zajmują się 2 sklepy.  Od  2019 r. w Sołectwie działa Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie.

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2019-2024

 

SOŁTYS: Dorota Szczepanek

Tel. 722 179 785

Rada Sołecka:

Henryk Garbacz

Katarzyna Maślach

Jacek Cieśla

Jacek Mazurek

 

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2014 - 2018

SOŁTYS: Cieśla Jacek
Tel. kom.:  600 282 414

Rada sołecka:
Beata Pacholec
Antoni Jeleńkowski
Jacek Mazurek
Kazimierz Pacholec

 

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2010 - 2014


SOŁTYS: Cieśla Jacek
Tel. kom.:  600 282 414

Rada sołecka:
Garbacz Henryk
Pacholec Kazimierz
Pacholec Robert
Woś Zbigniew

Pan Jacek był także radnym gminy w w latach 2006 – 2014. Pełni również funkcję sekretarza OSP Domostawa.

Według statutu sołectwa minimalna liczba mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim ( quorum) dla prawomocności podejmowanych uchwał i dokonywanych wyborów: 40 mieszkańców – wyborców. W przypadku braku wymaganego quorum termin następnego zebrania: za 14 dni.

W Zebraniu zorganizowanym w dniu 14.01.2011 r. przez Wójta Gminy Zbigniewa Walczaka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Domostawie uczestniczyło 75 mieszkańców na ogólną liczbę 557 wszystkich wyborców sołectwa. Wymagane kworum dla prawomocności wyborów w tym sołectwie wynosi 40, więc była wystarczająca liczba dla wyboru organów sołectwa. Dotychczasowy sołtys Józef Cieśla ze względu na stan zdrowia nie mógł kandydować. Kandydatami na funkcję sołtysa w Domostawie byli: Katarzyna Bielak, Jacek Cieśla, Dariusz Hys, Robert Pacholec. W tajnym głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Katarzyna Bielak – 18
Jacek Cieśla – 32
Dariusz Hys – 2
Robert Pacholec – 22.

Sołtysem Sołectwa Domostawa na kadencję 2011 – 2014 wybrany został radny Jacek Cieśla, który objął schedę po ojcu Józefie. Do Rady Sołeckiej kandydowało 6 osób, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:
Garbacz Henryk (39 głosy)
Pacholec Robert (52)
Pacholec Kazimierz (59)
Woś Zbigniew (37)
Mazurek Jacek(33)
Kubasiewicz Zbigniew (29).
Do Rady Sołeckiej na czele której stoi sołtys Jacek Cieśla weszli: Garbacz Henryk, Pacholec Robert, Pacholec Kazimierz, Woś Zbigniew.

 

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2006 - 2010

 

SOŁTYS: Cieśla Józef
Rada sołecka:
Głuszak Józef
Pacholec Kazimierz
Kubasiewicz Zbigniew
Woś Zbigniew

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.